nieuws

Sociale Zaken onder vuur over Ziektewet

bouwbreed Premium

den haag – De privatisering van de Ziektewet leidt wel degelijk tot lager ziekteverzuim. Dat zei staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken toen Tweede-Kamerleden hem donderdag onder vuur namen. Uit cijfers zou blijken dat het ziekteverzuim en het aantal WAO-ers niet afnemen.

Hoogervorst vindt dat je het huidige ziekteverzuim van ongeveer vijf procent moet vergelijken met andere periodes van grote economische groei. In die situatie neemt immers de werkdruk toe en werknemers melden zich eerder ziek als ze het gevoel hebben sterker te staan op de arbeidsmarkt. “Die vijf procent is vergelijkbaar met het percentage begin jaren negentig. Ook toen was er hoogconjunctuur. Het ziekteverzuim bleek toen acht procent. Het verschil is drie procent ziekteverzuim en dat scheelt zo’n 3,5 miljard gulden aan premies”, rekent Hoogervorst.

De wet uit 1994, waarin werkgevers de eerste twee tot zes ziekteweken moesten betalen, leidde tot een daling van het ziekteverzuim met twintig procent. De wet van twee jaar later bracht die termijn op een jaar. Dat leidde niet tot een spectaculaire daling van het verzuim, maar volgens Hoogervorst dient men dat toe te schrijven aan de economische groei die veel groter was dan in 1994.

Over het aantal WAO-ers zei de staatssecretaris dat het absolute aantal wel stijgt, maar het aantal WAO-ers als percentage van de beroepsbevolking afneemt. Hij was het dan ook niet eens met de oppositie, die de marktwerking in Ziektewet en WAO wil terugdraaien.

Reageer op dit artikel