nieuws

Remkes wil praten over temporisering Minder woningen op Vinex brengt subsidie niet in gevaar

bouwbreed

den haag – Als gemeenten of marktpartijen vinden dat er minder snel moet worden gebouwd op de Vinex-locaties, valt daar met staatssecretaris Remkes (VROM) over te praten. Een eventuele temporisering gaat ook niet ten koste van de locatiegebonden subsidie. Die wordt alleen trager uitbetaald.

Tijdens de begrotingsbehandeling van VROM donderdagavond in de Tweede Kamer liet Remkes weten dat hij vanuit de overheid niet wil tornen aan de afgesproken aantallen woningen op Vinex-locaties. “Ik wil geen contractbreuk plegen”, zo verwoordde hij zijn standpunt. Pas bij de herijking wil hij kijken of een lager tempo nodig is.

Dat wil niet zeggen dat niet te praten valt over temporisering. “Als er bij gemeenten of marktpartijen behoefte bestaat op kortere termijn te praten over het openbreken van de contracten, kunnen ze langskomen”, zei Remkes.

Een eventueel lager bouwtempo op de Vinex-locaties heeft geen gevolgen voor de locatiegebonden subsidie. Deze zogenoemde BLS-gelden worden dan echter pas uitbetaald als het in de Vinex-contracten overeengekomen aantal woningen is gerealiseerd. Anders ligt het met de woninggebonden subsidies. Die worden conform het regeerakkoord versneld afgebouwd.

Remkes gaat de komende maanden toch praten met de marktpartijen, maar dan over de kwaliteit op de Vinex-locaties. Hij zei dit naar aanleiding van de kritiek uit de Kamer over de ‘eenheidsworst’ die er wordt gebouwd.

De staatssecretaris waarschuwde voor die karikatuur. “Er is geen sprake van de Vinex-wijk. Ik neem afstand van het beeld dat Vinex gelijk staat aan rotzooi. Dat doet geen recht aan een aantal Vinex-locaties.”

Afspraak

Remkes sprak zich nadrukkelijk uit tegen het terugdraaien van de bezuiniging van 290 miljoen gulden op de woninggebonden subsidies. Nog afgezien van het feit dat de bezuiniging een afspraak in het regeerakkoord is, vindt Remkes terugdraaien niet nodig. Volgens hem is de subsidie niet langer noodzakelijk om nieuwbouw van sociale huurwoningen op Vinex-locaties van de grond te krijgen.

“De corporatiesector beschikt over voldoende middelen om de woningen te financieren. Er komt dus voldoende van de grond”, meende Remkes.

Vooronderzoek naar kartelvorming Vinex

Staatssecretaris Remkes wil een vooronderzoek naar mogelijke kartelvorming op Vinex-locaties. Hij kondigde dit aan naar aanleiding van opmerkingen van PvdA Tweede Kamerlid Duivesteijn. Die had vorig jaar al gevraagd naar een onderzoek door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Remkes was daar niet toe bereid, maar wil wel ‘in het kader van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) kijken of er gronden zijn waarop mogelijk sprake is van kartels.’ De resultaten van dat vooronderzoek kunnen in zijn visie aanleiding vormen voor nader onderzoek.

Reageer op dit artikel