nieuws

Na De Haar hijst ook kasteel Nederhemert de stormbal

bouwbreed Premium

kerkwijk – Essentiele delen van kasteel Nederhemert in de Gelderse gemeente Kerkwijk dreigen in te storten. De huidige eigenaar, Stichting Geldersche Kastelen, stelt volgende week de Rijksdienst voor Monumentenzorg op de hoogte over de ernst van het verval.

Alhoewel de stichting noodmaatregelen heeft getroffen om waterschade te voorkomen, is de vrees niet ongegrond dat gewelven stukvriezen bij vorst. “Een monument van geschiedenis en cultuur is dan definitief verloren”, luidt de onheilsvoorspelling. Dit is geen gevolg van nonchalance. Integendeel, weerlegt de stichting, die sinds veertig jaar eigenaar is van het kasteel. “Het is voortdurend een kwestie van geld geweest”. Ook nu noteert de stichting een tekort van 4,9 miljoen gulden om het volumineuze pand tegen vorstschade te beschermen.

De vesting is onbewoond, maar tot eind jaren dertig van deze eeuw bood zij onderdak aan verscheidene adellijke geslachten. Daarna is het een museum geworden, dat een aanzienlijke kunstcollectie tentoon stelde. Na de brand in 1945 stortten in de daaropvolgende decennia delen van de burcht in. De laatste jaren is het kasteel doelwit van vandalen.

Drs. J. Bollebakker van de Bond Heemschut Bescherming Cultuurmonumenten publiceert volgende week een artikel in het tijdschrift Heemschut over de schrijnende staat waarin de burcht verkeert. Hij vindt dat het Rijk nu doorslaggevende beslissingen moet nemen.

Op pagina 2: Verpulverende kastelen.

Reageer op dit artikel