nieuws

Hollandse hefsteigers beglazen in Dubai hoogste hotel ter wereld

bouwbreed Premium

dubai – Het Chicago Beach Tower Hotel in Dubai wordt met zijn 321 meter het hoogste hotel ter wereld. De buitenschil wordt voornamelijk opgetrokken uit glazen panelen. Voor het aanbrengen van dit enorme glasoppervlak bleek slechts een steigermodel mogelijk: de hefsteiger van het Nederlandse bedrijf Hek BV uit Middelbeers.

Het hotel, met driehonderd suites, maakt deel uit van een geheel nieuw aan te leggen vrijetijdscomplex dat onder meer zal bestaan uit een watersportcentrum, een sportcomplex, een villapark en een congrescentrum. Het hotel zelf is gesitueerd op een eiland dat 280 meter uit de kust ligt.

De gevel van het hotel zal bestaan uit een combinatie van glazen panelen met een aluminium bekleding van de hoofdstructuur.

In bijna allle gevallen levert het bekleden van gevels, hoe hoog ook, geen problemen op waar het de inzet van materieel betreft. Hiervoor staan diverse oplossingen ter beschikking. In dit geval lag de problematiek echter anders.

Het hotel kent een complexe architectuur met veel gebogen lijnen en grote dwarsvleugels. Bovendien staat op het gehele project een grote tijdsdruk. Door deze zaken viel de bouw van een traditioneel steigerwerk direct al af, terwijl het gebruik van hangbruggen teveel tijd zou vergen en dit type hulpmaterieel onvoldoende stabiliteit garandeerde voor het verrichten van precisiewerk.

Steigers

De regionale vertegenwoordiger van Hek BV, Intergulf Mechanical Supplies Co. kon de oplossing aandragen met aangepaste Hek hefsteigers.

Voor dit project zijn de standaard hefsteigers voorzien van bovendekse uitbouwen en poorten om van het ene hefsteigerplatform over te stappen naar de naastliggende. Deze poorten zijn, om te voldoen aan de plaatselijke veiligheidseisen, voorzien van aparte veiligheidsschakelaars om te voorkomen dat een hefsteiger wordt gebruikt zonder dat de betreffende poort hermetisch gesloten is.

Voor het aankleden van de gevel wordt gebruik gemaakt van glazen panelen met een afmeting van 2,3 x 1,7 meter en aluminium frames in de maten 1,0 x 3,4 meter respectievelijk 3,0 x 1,5 meter. Zware en door hun afmetingen onhandige componenten die via een hefsteiger bevestigd dienen te worden. Om deze reden zijn een aantal hefsteigers voorzien van een elektrisch aangedreven transportrail om het positioneren van met name de grote glaspanelen, te vereenvoudigen.

Een extra moeilijkheid hierbij is dat door de gebogen gevellijn de hefsteiger tot maximaal 419 mm uit de gevel staat. Uit veiligheidsoogpunt moeten dan de installateurs voorzien zijn van een veilighiedsharnas dat met lijnen verbonden is aan de hefsteiger.

Gevellijn

Om de gevellijn te volgen dienden enkele masten 2,5 gr. C. uit het lood te worden geplaatst tot een werkhoogte van 200 meter. Volgens Hek BV is dit de grootste hoogte waarop, tot op heden een schuingeplaatste hefsteiger is toegepast. Nog een probleem dat voortvloeide uit de gebogen gevellijn was de continu-aanpassing van de werkplatforms. Standaard is de maat van een platform 2,14 lang en 1,5 metr breed terwijl de uitbouw 0,80 cm bedraagt. Naarmate een grotere hoogte werd bereikt moeten de verlengstukken van de uitbouw worden ingekort en afgevoerd.

De grote tijdsdruk en een niet naar wens werkende logistiek op de bouwplaats zorgde voor problemen waar het ging om het plaatsen van het grondframe voor de hefsteigers. Een goede en verantwoorde opbouw van een grondframe, zeker waar het hefsteigers met zulk een hoogtebereik betreft, vraagt de grootste aandacht alleen al uit veiligheidsoverwegingen. Omdat deze op het maaiveld niet kon worden gegarandeerd heeft men besloten om op een hoogte van vijf meter boven het maaiveld een stalen constructie aan het betonskelet te bevestigen en vanaf deze hoogte verder te bouwen. Zodra het terrein onder deze ‘stoel’ leeg was werd de mast van de hefsteiger door drie Favco M760 torenkranen op zijn plaats gehouden, de stoel verwijderd en de onderste mastsectie en het grondframe geplaatst.

In totaal maakt men voor de bekleding van de buitenschil gebruik van vier dubbelmast en twee enkelmast hefsteigers van het type MSHF.

Lift

Een apart probleem vormde de halfronde glazen liftschacht die a.h.w. tegen de gevel was aangeplakt. De beglazing van deze schacht diende van binnenuit te worden gerealiseerd. Een uiterst moeilijke opgave daar de binnenradius van deze schacht slechts 2,95 meter bedraagt. Hek BV ontwikkelde en bouwde voor dit doel een speciaal werkplatform aan een enkele mast. De hefcapaciteit van deze steiger was 1000 kg en drie personen. De mast is om de zeven meter verankerd met speciale schoorankers die aan de stalen liftrails bevestigd zijn. In de eerste fase tot de 14e etage, een werkhoogte van 98 meter opgebouwd. Vanaf deze werkhoogte tot het restaurant op 200 meter hoogte werd wedero mgebruik gemaakt van een ‘stoel’constructie. Hierdoor vormde de hefsteiger geen belemmering voor de werkzaamheden op de lagere etages.

De technische oplossingen die Hek BV hier kon bieden leidden tot een belangrijke toename van de interesse van de aannemers uit de gehele regio voor dit soort hulpmaterieel.

Om sneller en efficienter te kunnen beantwoorden aan de vragen uit deze groeimarkt heeft Hek BV inmiddels een regiokantoor geopend in Dubai.

Voor het aanbrengen van de glazen bekleding van de lifschacht bouwde Hek een eenmaststeiger met acht afzonderlijk opklapbare platformonderdelen.Foto: Hek Manufacturing

Reageer op dit artikel