nieuws

Hoge ambtenaar laakt bemoeienis overheid

bouwbreed

zoetermeer – Innovatief aanbesteden en publiek-private samenwerking zijn alleen mogelijk als de overheid op afstand blijft en minder knipt in opdrachten. Secretaris-generaal Van Wijnbergen van Economische Zaken vindt dat de overheid tegenwoordig de neiging heeft alles voor te kauwen en tussentijds in te grijpen en bij te sturen’.

”Het is een doorlopend feest van bemoeienis met als gevolg vertragingen, kostenverhoging en frictie met de bouwsector”, aldus deze hoge ambtenaar van Economische Zaken.

Van Wijnbergen sprak gisteren op een forumdiscussie van het EG-beraad van de bouw in Zoetermeer. Hij stelde dat het nu wel goed gaat met de bouw, maar nog lang niet goed genoeg’. De sector moet volgens hem investeren in schaalvergroting, langdurige relaties en hogere kwaliteit.

”Investeer daarom in totaaloplossingen. Dat betekent voor de overheid dat die om een totaaloplossing vragen waarbij opdrachten niet worden opgeknipt. Er zal ook meer moeten worden uitbesteed. Dat houdt een omslag in. Het gaat namelijk fout als de overheid geen afstand houdt en zich halverwege met de gang van zaken gaat bemoeien. Die neiging is heel groot. Kijk maar naar Verkeer en Waterstaat waar het grootste ingenieursbureau van ons land zit.”

De hoogste ambtenaar van Economische Zaken werd onlangs teruggefloten door minister Jorritsma na uitspraken over de Nederlandse economie. Hij liep de bewindsvrouw aan de vooravond van prinsjesdag voor de voeten.

De secretaris-generaal ziet weinig problemen bij publiek-private samenwerking (pps) en de Europese richtlijn voor aanbesteden. ”Publiek-private samenwerking is niet interessant als financieringsmethode. Maar wel om commerciele discipline bij te brengen en fantasie een kans te geven. Problemen met de aanbestedingsrichtlijn ontstaan pas bij voorkennis in opgeknipte projecten. Als een werk in een keer wordt aanbesteed, is de kans gering dat ergens een kennisvoorsprong ontstaat”.

Van Wijnbergen beseft dat de overheid zich niet van de ene op de andere dag zal gaan gedragen als afstandelijke opdrachtgever. Economische Zaken zet zich nu op verschillende manieren in om toch zover te komen.

Het ministerie werkt hard aan een actieplan innovatief aanbesteden. Van Wijnbergen ziet belangrijke elementen hiervan in de komende aanbesteding van de HSL.

Reageer op dit artikel