nieuws

Handhaving

bouwbreed Premium

Zeeuwsch-Vlaanderen heeft sinds een jaar een milieuhandhavingsteam, waarin politie, justitie en openbaar bestuur nauw samenwerken. In het blad Handhaving van het ministerie van VROM wordt uitvoerig verslag gedaan van de activiteiten en de successen van het team. Het onderzoek betrof onder meer hergebruik van vervuilde grond, grootschalige illegale ontgrondingen door een Belgisch bedrijf en dumping van een flinke partij verontreinigd puin. Ook worden bij bedrijven milieuvergunningen gecontroleerd. Geen overbodige luxe. Zo bleek een bedrijf over geen enkele vergunning te beschikken, terwijl het bij sloopwerkzaamheden de asbest op eigen terrein stortte.

Het team stuitte ook op een aannemer, die drie megastallen voor varkens bouwde en daarbij zowat alle aspecten van de wettelijke regelgeving op gebied van dierenwelzijn aan zijn laars had gelapt. De stallen bleken bovendien te groot en anders gebouwd dan vermeld op de bouwtekeningen. Ook vonden illegaal ontgrondingen plaats.

Het team is zo’n eclatant succes, dat besloten is een nieuw actieplan op te stellen. Hoog genoteerd daarin staat het lot van de verontreinigde grond die vrijkomt bij het uitdiepen van de Westerschelde en de aanleg van de Westerschelde Oeververbinding.

Handhaving, uitgave van ministerie van VROM, telefoon (070) 3393990.

Reageer op dit artikel