nieuws

Dakenbouwers verdienen meer aandacht architect

bouwbreed Premium

amsterdam – Het dak bepaalt in hoge mate het aanzien van een woning en dus de aantrekkelijkheid van de wijk. Maar de vakgenoten van prof. Jos Weber tonen nog geen al te grote aandacht voor het dak, stelde deze architect op een internationale bijeenkomst in Amsterdam van Vebidak.

Architecten en ontwikkelaars moeten in de visie van Weber vroegtijdig contact opnemen met dakenbouwers. Bij de laatsten gaat de voorkeur uit naar leveranciers van complete systemen. Opdrachtgevers hoeven dan niet zelf de oorzaak van een mankement te zoeken en de aanbieder van het betreffende dakdeel aan te spreken. Complete systemen worden niet zelden in een fabriek geconstrueerd. Daar gelden beduidend veiliger werkomstandigheden dan op de bouwplaats. Er zijn ook uitvoeringstechnische voordelen. De fabrikant kan eventuele latere aanpassingen, zoals het aanbrengen van een dakkapel, voorbereiden.

Dat laatste geeft aan dat een voorgefabriceerd dak niet per definitie tot eenvormigheid leidt. Zo geniet de industriele productie van daksystemen in Duitsland een groeiende belangstelling. Te denken valt aan hout en aanverwante producten. De praktijk beproeft ook daksystemen uit dunne gewapende betonelementen. De ontwikkelingen geven aan dat de Duitse toeleveranciers serieus onderzoek doen naar nieuwe en vooral goedkopere daksystemen.

Prijs en snelheid van productie en plaatsing zijn slechts enkele aspecten van de moderne dakenbouw. Duurzaamheid wordt eveneens gevraagd, legde algemeen directeur Haarman van het VROM-programma Duurzaam Bouwen uit. Een goed geconstrueerd dak vermindert het energieverbruik in een woning. De komende tijd moeten daken in toenemende mate plaats bieden aan zonnecellen en -boilers. Dakenbouwers kunnen al dan niet met subsidies hun producten geschikt maken voor de toekomst.

Vrijblijvend noemt Haarman deze innovaties geenszins. De overheid stelt onder meer een toenemend aantal milieumaatregelen verplicht waaraan ook de dakensector moet voldoen. Dat laatste is welbeschouwd een trendbreuk omdat daken tot nog toe een wat vergeten productgroep vormden.

De afgelopen vijf jaar vonden diverse milieustudies naar daken plaats. Prof. Nico Hendriks en onderzoeker Jeroen de Hoog van de TU Eindhoven noemden als voorbeeld het HLD-project (Het Leven van alle Daken). Achttien verschillende industriele groepen die met elkaar 85 procent van de markt voor platte daken bedienen, deden daaraan mee. Het geld kwam voor een groot deel van de fabrikanten en de grondstofleveranciers. Het computermodel Simapro simuleerde diverse daksystemen en toonde het belang aan van herverwerkte bitumineuze- en pvc-dakbedekkingen. Het programma richtte de aandacht tevens op de ‘optimale ecologische dikte’ van een dak.

De studie leerde volgens Hendriks en De Hoog dat de milieulast van isolatie- en waterwerende materialen beduidend minder is dan de totale last van de constructieve dakmaterialen. De onderzoekers ontdekten geen milieumatige verschillen tussen de waterwerende materialen attactisch poly propyleen (app) en poly vinyl chloride (pvc). Herverwerking blijkt niet altijd de beste oplossing. In sommige gevallen levert verbranding met aansluitende energie-opwekking een groter milieurendement.

Reageer op dit artikel