nieuws

AVBB: ‘Maak West-corridor pilot-project’

bouwbreed Premium

den haag – “Wij willen laten zien dat een corridor geen lintbebouwing is. Dat misverstand moet uit de wereld. Wij hebben deze West-corridor ontwikkeld om te tonen wat het wel is. Nu roepen we de overheid op hier eens een pilot-project van te maken.” Dit zei vice-voorzitter W. Lubberhuizen van het AVBB bij de presentatie van de corridor.

De gedachte om een corridor te laten ontwerpen door onder andere Riek Bakker, is een antwoord op de oproep van het Kabinet om creativiteit uit de markt op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Bovendien komt het Kabinet nog dit jaar met de zogenoemde Houtskoolschets, die de contouren geven voor de later te verschijnen Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Verder is in het regeerakkoord afgesproken om door te gaan met de compacte stad met daarnaast beperkte ontwikkeling van corri-dors. Minister Pronk van Ruimtelijke Ordening heeft er al van laten weten dat die wat hem betreft gering in aantal zijn.

“Wij waren gelukkig met de oproep van het Kabinet. Vandaag zijn we begonnen draagvlak te krijgen voor het corridor-concept. Daarbij hopen we ook op bestuurlijke en politieke steun. Vervolgens moet er besluitvorming komen over het concept. Pas dan kunnen we verder”, zei de andere vice-voorzitter J. Holleman, die het nog te vroeg vond voor een turn-key aanbieding van de combinatie Ballast-Nedam/Boskalis.

Als het ooit tot realisering komt, ziet hij drie vormen van financiering. “De overheden kunnen een belangrijk deel op zich nemen. Maar er zitten ook kansrijke projecten in waarvan het zonder meer denkbaar is dat de ontwikkeling en de financiering daarvan honderd procent privaat is. Ook is het voorstelbaar dat een deel via publiek-private samenwerking inclusief deelfinanciering plaatsheeft”, veronderstelt Holleman.

Hij achtte het wel nodig dat het corridor-concept ook daadwerkelijk van de grond komt. “Het is van belang dat er een samenhangende, breedgedragen visie komt op de ruimtelijke ontwikkeling. Dit is een uitgewerkt voorbeeld daarvan. In principe is het op alle corridors toepasbaar.”

In een toelichting op het plan liet Bakker weten dat het hier gaat om een veelzijdige ontwikkeling in plaats van een eenzijdige. En juist dat voegt waarde toe. “De natuur in Nederland is onstaan in de delta van grote rivieren. Vervolgens hebben we eeuwen niets anders gedaan dan sturen, intomen, ontwikkelen om maar droge voeten te houden. Wat wij vragen is de natuur nog een keer op de schop te nemen. En dat om gewenste in plaats van ongewenste ontwikkelingen te krijgen.”

In dit verband wees Holleman op de salami-methode rond het Groene Hart, waar sluipenderwijs de verstedelijking toch oprukt. “Wij trekken grenzen aan de westkant van het Groene Hart, die ook hard zijn”, aldus Holleman.

Op de kaart van de corridor is te zien dat de Grote Polder bij Leiden in elk geval ook ontwikkelingsgebied is. Voormalig VROM-minster De Boer was daar mordicus op tegen.

Op pag 5: Knooppunten centraal in corridor-concept AVBB.

Reageer op dit artikel