nieuws

Amsterdam onderzoekt hoe betrouwbaar aannemers zijn

bouwbreed Premium

amsterdam – Een ‘screeningsteam’ van de gemeente Amsterdam en de politie onderzoekt de antecedenten van drie aannemers die zich inschreven om de eerste brug naar IJburg aan te leggen. Het onderzoek moet uitwijzen of het drietal dat de voordeligste offertes maakte ‘integer’ en financieel-economisch betrouwbaar is. Dat blijkt uit een notitie van het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente wil ook inschrijvers voor de bouw van twee nieuwe brandweerkazernes en de bouw van de Noord-Zuidlijn screenen. Voor dat laatste project wil de gemeente zelfs een bureau in het leven roepen.

“Wij vinden het jammer en onterecht dat op deze manier de indruk wordt gewekt dat er in de bouw op dit gebied wat loos zou zijn”, zegt een woordvoerder van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB). “Het onderzoek van de commissie Van Tra heeft destijds uitgewezen dat daartoe geen enkele reden is. Maar aan de andere kant heeft een zichzelf respecterend bouwbedrijf natuurlijk niets te verbergen.”

Volgens de notitie zijn er geen concrete aanwijzingen dat de bouw wordt overspoeld door criminelen, maar is het risico wel aanwezig. “Dit vormde de basis om te besluiten tot het opzetten van het project criminaliteitspreventie bouwsector.”

Alle ondernemers die begin deze maand intekenden op de brug naar IJburg moesten naast een offerte ook de antwoorden op een uitgebreide vragenlijst inleveren. De lijsten van de goedkoopste drie worden na controle door het screeningsteam doorgespeeld naar een zogeheten ‘analyseteam’, waarin behalve de gemeente ook de belastingdienst, het fraudeteam van het Openbaar Ministerie en een verzekeringsbedrijf vertegenwoordigd zijn.

Getuigschriften

De aannemers moesten onder meer uittreksels uit het strafregister laten zien waaruit blijkt dat leidinggevenden binnen het bedrijf niet veroordeeld zijn geweest voor bouwfraude. Verder moesten ze getuigschriften leveren om aan te tonen dat bij eerdere bouwprojecten aan de verplichtingen is voldaan. Ook wordt de solvabiliteit van de ondernemingen onder de loupe genomen.

Het NVOB vindt dat de gemeente de extrakosten moet vergoeden die de aannemers maken vanwege het integriteitsonderzoek. Ook vraagt de werkgeversorganisatie zich af waarom juist aannemers worden gescreend. “Als het gemeentebestuur nieuwe computers koopt, onderzoeken ze dan ook de integriteit van de leverancier?”

Dura-topman ing. D. van Well, tevens voorzitter van het AVBB-Waterweggebied zegt zonder meer voorstander van dergelijke screeningen te zijn. Vorige week nam Van Well tijdens een symposium over fraude in de bouw krachtig stelling tegen de veronderstelling dat de bouw crimineler zou zijn dan andere bedrijfstakken. “Voordeel van gericht onderzoek naar illegale bouwpraktijken is dat binnen heel korte tijd duidelijk zal worden dat er op dat gebied niets is. Daarmee verdwijnt eindelijk het fabeltje uit de wereld dat de bouwnijverheid een broedplaats is van crimineel gespuis. Laat die controles maar plaatsvinden”, juicht Van Well het Amsterdamse initiatief toe. “En”, vervolgt hij, “mocht het zo zijn dat er binnen onze bedrijfstak ondernemingen actief zijn die er niet in thuis horen, dan zijn we er het beste mee gebaat dat die bedrijven zo snel mogelijk uitgestoten worden.”

Actiepunten

Het onderzoek is een van 77 de actiepunten uit de nota bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Het idee is ontstaan in de driehoek van burgemeester, justitie en politie. De gemeente wil een methode ontwikkelen om dergelijk onderzoek bij alle grote bouwprojecten te verrichten.

Volgens een woordvoerster van de gemeente zijn dergelijke integriteitsonderzoeken in de Verenigde Staten heel gewoon. “In New York heeft de gemeente bijvoorbeeld een bureau dat zich alleen maar bezighoudt met aannemers die aan scholen werken.”

Reageer op dit artikel