nieuws

Aannemers rebelleren tegen het Risicofonds Conga adviseert over traineren bestuursbesluit

bouwbreed Premium

Beekbergen – De Confederatie van Gespecialiseerde Aannemers (Conga) pikt het niet dat per 1 november een eigen risico van negen dagen wordt ingevoerd. Voor die datum adviseert het bestuur zijn achterban hoe zij tegen de gewijzigde risicoregeling kan ageren.

De belangenorganisatie van gespecialiseerde aannemers is het spuugzat dat ze onvoldoende is geinformeerd over de wijzigingen van de vorstverletregeling. Het gebrek aan informatie klemt temeer, omdat zij zich niet vrijwillig achter de nieuwe opzet van het Risicofonds kan scharen of zich er tegen kan verzetten. Deelname aan het Risicofonds ligt namelijk vast in de bouw-cao.

Conga is met zijn 980 leden met een werknemersbestand van 15.000 mensen geen partij bij de cao-onderhandelingen, maar wel verplicht die toe te passen. Zij blijft dus niet alleen verstoken van invloed, maar gaat er ook van uit dat daarom onvoldoende rekening wordt gehouden met de gevolgen van de nieuwe risicoregeling voor de gespecialiseerde bedrijven.

Faillissementen

Nu bedrijven tenminste negen dagen vorstrisico zelf moeten dragen, voorziet Conga-voorzitter Blonk een golf van faillissementen in zijn achterban. “Dat zijn allemaal loonintensieve bedrijven. Negen dagen eigen risico betekent gauw zo’n 5000 gulden per werknemer. Met tien werknemers betekent dat een kostenpost van 50.000 gulden.

Daar komt nog bij dat de premie voor het Risicofonds van 2,5 procent is opgetrokken naar 6 procent. Een dergelijke verhoging was niet nodig geweest als niet 750 miljoen gulden aan opgebrachte werkgeverspremies uit het fonds was gehaald om de vut-rechten van werknemers zeker te stellen”.

Blonk is niet te spreken over het feit dat de Risicoregeling wijzigt op een tijdstip dat zijn achterban geen kans meer heeft extra reserveringen te doen. De wijzigingen per 1 november komen volgens hem neer op een prijsverhoging van ongeveer vijf procent, die in de huidige markt niet is door te voeren.

Stappenplan

Conga heeft op zich niets tegen omvorming van de vorstverletregeling in een calamiteitenfonds ‘mits die nieuwe systematiek ook voor arbeidsintensieve bedrijven op acceptabele wijze en in goed overleg tot stand komt’.

Aan goed overleg ontbreekt het zeker. In een brief aan het bestuur van het Risicofonds deed Conga de suggestie een stappenplan te maken om de wijzigingen gefaseerd in te voeren. Met de nieuwe regeling in zijn geheel zou dan pas worden begonnen in de winterperiode 1999-2000. Het bestuur reageerde niet binnen de termijn van vijf dagen. Die termijn liep vorige week maandag al af.

Navraag bij het Risicofonds leert dat het bestuur de brief op de reguliere vergadering van 17 november bespreekt. “De inhoud gaf ons geen aanleiding een extra vergadering te beleggen”, aldus werknemersvoorzitter Visser.

Dat is met 1 november als ingangsdatum van de regeling te laat. Reden genoeg voor Conga om voor 1 november de achterban te informeren op welke wijze zij tegen het besluit kan ageren.

Reageer op dit artikel