nieuws

Zweden verhoogt paraatheid tegen personeelstekort in bouwbranche

bouwbreed

stockholm – De arbeidsmarkt voor de bouw in Zweden moet alle zeilen bijzetten om in het eerste decennium van de nieuwe eeuw frictieverschijnselen te voorkomen. Van de personen die in de bouw werkzaam zijn gaat in de periode tot 2010 circa 35 procent met pensioen, terwijl er tegelijkertijd naar schatting 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen bijkomen.

Deze constateringen worden gedaan in een rapport van een werkgroep uit de bouwbranche, dat op uitnodiging van de regering werd opgesteld. Om problemen bij de personeelsvoorziening te vermijden worden daarin twintig concrete voorstellen gedaan.

De teneur is dat de arbeidsmarkt flexibeler moet worden, zowel van de kant van werkgevers en werknemers als in de opleidings- en bemiddelingssfeer. De interesse van de jeugd voor een baan in de bouw moet veel sterker dan tot dusver worden gestimuleerd.

Een van de mogelijkheden is meer vrouwen over te halen om te kiezen voor de bouw. Tevens wordt een reeks nadere analyses bepleit, onder meer ten aanzien van zaken als het effect van financiele compensaties bij verplaatsing van arbeidskrachten en de competentie van leerkrachten in de bouwopleidingen.

Het belangrijkste motief voor de instelling van de werkgroep is de verwachting dat de Zweedse bouw zich na een lange periode van laagconjunctuur aanzienlijk zal gaan herstellen. De langdurige laagconjunctuur heeft ertoe geleid, dat de aanwas van geschoold personeel eveneens op een uiterst laag pitje is komen te staan.

De werkgroep stelt voor de discussie over de juiste maatregelen op centraal niveau voort te zetten.

Reageer op dit artikel