nieuws

Zestig miljoen voor veilige Geul

bouwbreed

sittard – De komende vijf jaar is zestig miljoen gulden nodig om het water van de Geul in Zuid-Limburg binnen zijn oevers te houden. Kademuren moeten het water sneller afvoeren en verbreding van de bedding het bergend vermogen aanzienlijk vergroten. Volgens het Waterschap Roer en Overmaas wordt dan pas “een maatschappelijk aanvaardbare wateroverlast” bereikt.

Nu is de kans op overstroming van Valkenburg een keer op vijftig jaar. Het overig stedelijk gebied loopt een keer op vijfentwintig jaar gevaar. Het buitengebied is een keer op de tien jaar de klos. Dit jaar kampte Zuid-Limburg binnen korte tijd twee keer met buiten de oevers tredende rivieren.

Sjaak in den Kleef, technisch hoofdambtenaar bij het Waterschap Roer en Overmaas in Sittard, noemt dit “een noodlottige speling van de natuur”. Hij constateert echter dat de wateroverlast en de schade meevalt. In Valkenburg liepen de bouwput van aannemersbedrijf Mertens en de brandweerkazerne onder water. “Als de bouwput op hoogte is, is het gevaar geweken. De brandweerkazerne zal wel niet eeuwig op de huidige plek blijven”, zegt In den Kleef.

Door de bouw van de kademuren, een snellere afvoer en het verbreden van de bedding benedenstrooms, blijft Valkenburg volgens het schap in de toekomst ‘droog’.

Ten aanzien van de overstroming in 1987, die een ware woestenij aanrichtte in het Geulstadje, is reeds vooruitgang geboekt. Afgelopen dagen slikte de Geul, zonder zeer ernstige problemen te veroorzaken, zes-tig kubieke meter per seconde; in 1987 was een afvoer van 57 kubieke meter genoeg om Valkenburg tot rampgebied te verklaren.

Geen optie

Het indammen van de Geul in het buitengebied, door het aanbrengen van kaden – zoals langs de Maas – is geen optie van het schap. “Het effect van inundatie van de omgeving ben je dan kwijt. De waterafvoer wordt dan alleen maar groter”, zegt In den Kleef.

Overstromingen van het buitengebied zijn niet te vermijden. Knelpunten in de waterafvoer zijn er ook nog in het stedelijk gebied van Gulpen. Daar moet de Gulp wordt beteugeld.

De Jeker in Maastricht, die de laatste dagen buiten zijn oevers trad en tonnen schade veroorzaakte, moet eveneens nog worden aangepakt. Het waterschap is hier bezig met het uitvoeren van enkele projecten.

Als het aan het waterschap ligt, behoort het kolkende, buiten zijn oevers getreden Geulwater tot het verleden. Kademuren, goede afvoer en een groot bergend vermogen moeten het water in bedwang te houden.

Kademuren beperken wateroverlast in Zuid-Limburg.

Reageer op dit artikel