nieuws

Utrecht baggert voor 7,5 miljoen gulden

bouwbreed

utrecht – De komende vijf jaar laat de gemeente Utrecht vijftigduizend kubieke meter slib uit de sloten baggeren. De gemeente heeft er een bedrag van 7,5 miljoen gulden voor gereserveerd. De helft van de bagger is zwaar vervuild. Het opruimen van dit slib – verontreinigingsklasse drie en vier – slokt het meeste geld op, ongeveer 6,5 miljoen. Tot 1 januari 2000 kan baggerspecie klasse twee op de zijkant van de sloten worden gedeponeerd.

Utrecht wil volgend voorjaar met de schoning van sloten beginnen.

Reageer op dit artikel