nieuws

Tekort vaklieden rem op inhaalslag restauratie Speciale opleiding in Limburg druppel op gloeiende plaat

bouwbreed

roermond – De aangekondigde inhaalslag in de restauratiebouw dreigt stuk te lopen op een groot tekort aan vaklieden. Volgens directeur Hans van Holstein van de Stichting Monumentenhuis Limburg is er een enorme behoefte aan gekwalificeerd personeel.

De komende tien jaar zijn in Nederland nog bergen werk te verzetten om monumentale panden zoals kastelen en boerderijen overeind te houden. In de rijksbegroting is al 539 miljoen gulden opgenomen voor een inhaalslag. Toto 2003 is het reguliere landelijke budget ruim 75 miljoen gulden per jaar. Dit bedrag moet straks voldoende zijn om de reguliere voorraad op peil te houden. Een complicerende factor daarbij is echter het tekort aan vaklieden.

“De restauratiebouw is vanaf het millennium de grootste groeimarkt,” stelt Van Holstein vast. Zijn stichting verzorgt, in samenwerking met de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf, het Regionaal Opleidingsproject ‘Werken, leren en restaureren in Limburg’. De provincie ondersteunt deze opleiding met een subsidie van 312.500 gulden.

Momenteel nemen twintig leerlingen, in de leeftijd van 16 tot 25 jaar, aan de scholing deel. Het gaat om werkzoekenden, ingeschreven bij de arbeidsvoorziening.

Opleiding

“De ondergrens van toelating tot de opleiding is LBO of Mavo. We hebben echter ook een cursist die is afgestudeerd aan de Kunstacademie”, zegt Jos Oostenbach van de stichting.

Onder de leerlingen is weinig verloop. Dat heeft vast en zeker alles te maken met het feit, dat ze een werkgarantie kregen. De cursisten zijn in dienst van het Samenwerkingsverband Bouwopleiding in Nuth (SWVB) en worden ingehuurd door aannemers die werkzaam zijn in de restauratie of utiliteitsbouw.

Daar krijgen zij, onder begeleiding van een instructeur, hun vakopleiding. De theorielessen worden in Maastricht of Heerlen gegeven.

“De basisopleiding is timmeren of metselen en wordt aangevuld met het vak restaureren. De betreffende aannemers zijn uiterst tevreden over de vaklui in spe,” weet Frans Smulders van het SVWB Nuth.

Hij vreest dat het aantal leerlingen maar een druppel op de gloeiende plaat is als straks de geldstroom vrijkomt.

Van Holstein: “Met de SVB wordt bekeken of ook medewerkers in de bouw bijgeschoold kunnen worden voor het restauratievak.” Uit evaluatiegesprekken met bouwbedrijven, die restauratiewerkzaamheden uitvoeren of al restauratieprojecten opleverden, weet Van Holstein dat er grote behoefte is aan kwalitatief geschoold personeel.

Bij de restauratie van de Stadbroekermolen in Sittard, recent opgeleverd door Laudy Bouw en Planontwikkeling Sittard, waren leerling restaurateurs werkzaam.

Reageer op dit artikel