nieuws

Stichting wenst onveilig losmiddel beton uit te bannen

bouwbreed

gorinchem – Betonlosmiddelen worden opgedeeld in vijf verschillende klassen. De stichting Betonlosmiddelen (BLF) wil aan de klassering grote bekendheid geven. Hierdoor moet de vraag naar milieuvriendelijke betonlosmiddelen toenemen. Bovendien moet het de gebruiker duidelijk worden welke stoffen veilig zijn. Het is daarnaast de bedoeling de schadelijke betonlosmiddelen binnen enkele jaren uit te bannen.

Dat blijkt uit de classificatie voor betonlosmiddelen die de Stichting Betonlosmiddelen onlangs presenteerde. De classificatie werd samengesteld door de BLF, het ministerie van VROM en de stichting Arbouw. In klasse een zitten hoofdzakelijk hernieuwbare grondstoffen, dat wil zeggen oplosmiddelvrije produkten die zeer snel biologisch afbreekbaar zijn.

In klasse twee zijn de produkten opgenomen die zeer snel biologisch afbreekbaar en oplosmiddelvrij zijn, maar die niet ‘hernieuwbaar’ zijn, terwijl het materiaal dat in de derde klasse zit weliswaar goed afbreekbaar is maar toch oplosmiddel kan bevatten. In de vierde en vijfde klasse zitten de produkten waarvan geen afbreekbaarheidsgegevens bekend zijn en die oplossmiddel kunnen bevatten.

Meer informatie via de BLF, Mariaplein 16, 5261 XA Vught, tel./fax 073 6566360. Voorzitter B. Korswagen is bereikbaar via 078 6917066.

Technische specificatie BLF Klassering:

1. Ready Biodegradable volgens OECD 301B,C,D of F. Geen R zinnen en minimaal 75 procent(exclusief water) gebaseerd op herwinbare grondstoffen. Vlampunt >100 – C.

2. Ready Biodegradable volgens OECD 301B,C,D of F. Geen R Zinnen met uitzondering van R 65, Vlampunt >100 – C.

3. 80 procent afbreekbaar volgens CEC L-33-A93test, geen R zinnen(met uitzondering van R65, vlampunt > 61 – C.

4. Vlampunt >61 – C, geen R zinnen met uitzondering van R 65 5. 5. Overige producten.

Reageer op dit artikel