nieuws

Stadsarcheoloog legt restanten Boteringepoort bloot

bouwbreed Premium

groningen – De Groningse stadsarcheoloog Gert Kortekaas heeft aan de noordzijde van de Oude Boteringestraat – aan de rand van het centrum van Groningen – restanten van de dertiende eeuwse Boteringepoort blootgelegd.

De oude toegangspoort naar de stad, waarvan het bestaan tot nog toe alleen bekend was van zestiende en zeventiende eeuwse stadskaarten, kon worden opgespoord door werkzaamheden aan de bestrating en de riolering aan de Oude Boteringestraat.

In een nabijgelegen pand op de hoek van de Oude Boteringestraat en de Muurstraat werd eind 1996 al een deel van de muur van Boteringepoort aangetroffen.

Hoewel de Boteringepoort vroeger waarschijnlijk tot de belangrijkste toegangspoorten van de stad behoorde, wist niemand waar de poort precies was gesitueerd. Vroeger stond hij op een rechte lijn met de zogeheten Herepoort, waarvan enkele jaren geleden bij een herbestrating van de Groningse Herestraat resten uit de elfde eeuw werden ontdekt. De poorten maakten vroeger onder meer deel uit van een doorgaande route van Drenthe naar de kleigronden ten noorden van de stad Groningen.

Volgens stadsarcheoloog Kortekaas roepen dergelijke opgravingen vrijwel altijd meer vragen op dan ze beantwoorden. Het feit dat de oudste resten van de opgegraven Boteringepoort uit de dertiende in plaats van de elfde eeuw dateren, valt mogelijk nog wel te verklaren. Het kan zijn dat er in eerste instantie een houten Boteringepoort werd gebouwd, die later is vervangen door een poort van steen.

De aangetroffen resten verdwijnen, nadat ze geheel gedocumenteerd en beschreven zijn, weer onder de nieuwe bestrating. Een nog onbekende kunstenaar gaat op de plek van de Boteringepoort een fraaie markering ontwerpen.

Reageer op dit artikel