nieuws

Sneek nijdig over vertraging rondweg

bouwbreed

sneek – De Sneker ondernemers zijn verbolgen over het feit dat wederom vertraging optreedt bij de aanleg van het ontbrekende stuk in de rondweg rond hun stad. In een brief aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat, de provincie Friesland en de gemeenten Sneek en Wymbristeradiel dringen ze aan haast te maken met de rondweg.

“Dertig jaar geleden was al duidelijk dat er wat gedaan moest worden aan de rondweg en er is nog steeds niets gebeurd”, hekelt G.J. Douma, voorzitter van de plaatselijke ondernemingsvereniging. In de loop der jaren, ontstond een brede discussie over de exacte invulling van het ontbrekende stuk rondweg. Rijkswaterstaat beschikte op een goede dag over negen varianten.

Vorig jaar werd uiteindelijk gekozen voor de zogeheten combivariant, waarbij een westelijke omlegging rond industrieterrein De Hemmen wordt gecombineerd met een optimalisering van de huidige stadsrondweg. De ondernemers zagen liever de Zuidelijke variant, waarbij de rondweg in zijn geheel rond Sneek is bedacht. Die variant was met 150 miljoen gulden in de ogen van Rijkswaterstaat te duur. De huidige variant kost 100 miljoen.

Kink in kabel

Met de aanstelling van minister Netelenbos lijkt er wederom een kink in de kabel te komen. “De minister heeft het plan opnieuw in beraad genomen, terwijl haar voorgangster Jorritsma vorig jaar nog zei dat het plan zo goed als rond was”, zegt een teleurgestelde Douma. De ondernemers zijn verder georriteerd over het feit dat Rijkswaterstaat een jaar nodig zegt te hebben voor de nadere uitwerking van de combivariant.

Met hun brief hopen de ondernemers in Sneek weer vaart in de uitvoering te krijgen. “We krijgen steeds meer te maken met filevorming in onze gemeente. Bovendien willen we het industrieterrein graag uitbreiden. Dat stagneert nu.”

Als Netelenbos niet tegemoet komt aan de wensen van de Snekers, overwegen de ondernemers een gesprek aan te gaan met de bewindsvrouw. “Maar we gaan uit van de wijsheid van de minister’, opteert Douma. In dat geval denkt hij dat in 2001 met de rondweg kan worden begonnen.

Reageer op dit artikel