nieuws

Reconstructie A16 kwestie van uitgekiende planning Verkeer mag geen hinder van werk ondervinden

bouwbreed

tilburg – Rijksweg A16, de rijks-rutschbaan tussen de Van Brienenoordbrug en Hendrik Ido Ambacht, krijgt een ingrijpende opknapbeurt, een bijna volledige reconstructie. De hinder voor het verkeer op Nederlands drukste stuk weg moet tot een minimum beperkt blijven. Dat kan, maar het is vooral een kwestie van planning. Het werk neemt twee jaar in beslag.

“In het bestek, om precies te zijn ZHt 6838, is als voorwaarde gesteld dat het aantal rijstroken tijdens het werk niet mag verminderen. Slechts af en toe is er een uitzondering voor een weekeinde of een nacht. Het betekent dat we voortdurend bedenken hoe we dat oplossen. Momenteel is de linker rijstrook van het westelijke deel, naar het Zuiden dus, op de oostelijke rijbaan gelegd. Bij elk baanvak dat we aanpakken, gaan we bekijken hoe we dit oplossen.”

Eddy Boudewijns, hoofd van het bedrijfsbureau van gww-aannemer Van Hees en Zn, doet de problematiek uit de doeken. Dit Tilburgse bedrijf is evenals Rasenberg Wegenbouw te Breda, Aannemingsbedrijf Van Lee en Van Lee Bouwmaatschappij te Veghel deelnemer in de combinatie ROAM, die het werk voor ruim 54 miljoen gulden heeft aangenomen. Boudewijns is projectleider van de combinatie.

Huzarenstuk

ROAM zal tot medio 2000 met het werk bezig zijn. In die twee jaar halen de wegwerkers zo veel mogelijk restanten uit het verleden weg en brengen zij een gelijkmatige constructie aan, compleet met een nieuwe zelfreinigende afwatering. Dit gedeelte van de rijksweg krijgt ook geluidsschermen.

Het weggedeelte is in vakken verdeeld, tien aan de westzijde, de Noord-Zuidroute, en tien aan de oostzijde. Eerst wordt de westzijde aangepakt. Bij Hendrik Ido Ambacht keert het hele circus om en gaat terug richting Van Brienenoordbrug. De A16 is niet zo maar een rijksweg: het drukst bereden weggedeelte van Nederland kent 25 procent vrachtverkeer en dit alles op een minder draagkrachtige ondergrond.

Een huzarenstukje is vorige maand met goed gevolg uitgevoerd: de reconstructie van het westelijke deel van de weg tussen de Groenix van Zoelenlaan en – globaal – driehonderd meter voorbij het Centraal Viaduct. Daarbij is handig gebruik gemaakt van de afsluiting van de Van Brienenoordbrug tussen 21 en 31 augustus.

“Het baanvak op die plaats was gewoon te smal om aan de voorwaarde te kunnen voldoen”, zegt Boudewijns. “Dus vanaf het moment dat we van de afsluiting wisten, hebben we alles erop ingezet om dat stuk weg meteen in die week aan te pakken. Die laatste weken is vooral gewerkt aan de afronding van het draaiboek.”

“Al het materieel en het personeel werd vastgelegd en ingedeeld in dag- en nachtploegen, ook het reserve-materieel is vastgelegd. We werkten in twee ploegen van zestig tot tachtig man, twaalf uur op en twaalf uur af, eigen personeel, maar we hebben ook ingehuurd.”

In die periode van negen dagen moest 1600 meter autosnelweg, in totaal 28.000 vierkante meter, worden opgebroken en opnieuw aangelegd. Het ging om het verwijderen en opnieuw plaatsen van 3600 meter geleiderail, 32.000 ton af te voeren oud asfalt, riolering, kolken, drainage, 4000 kuub zand, 16.000 ton betongranulaat en 21.000 ton nieuw asfalt.

Veiligheid

“We hebben intensief met de onderaannemers overlegd hoe dit werk aan te pakken met een wegbreedte van ongeveer vijftien meter, waarbij de veiligheid van de medewerkers voorop stond”, zegt Boudewijns. “Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat we trailers en auto’s buiten het werk zouden houden en dumpers zouden inzetten om materialen het werk uit en in te rijden. We hebben toen ook besloten alle personenauto’s uit het vak te weren. We hadden een weggedeelte van driehonderd meter als parkeerplaats gereserveerd. Iedereen, uitvoerders en toezichthouders incluis, moesten te voet naar het werk. Dat is in de wegenbouw heel ongebruikelijk.”

Bij de uitvoering kwam Boudewijns diverse erfenissen uit het verleden tegen. Zo bleken tussen een oude dijk en de onderheide Bolnesserwetering de zettingen steeds weer met asfalt te zijn uitgevuld.

Ondanks dat de weg op verschillende plekken toch nog op een wasbord leek, bleek er hier en daar niet minder dan 1,40 meter asfalt te liggen! En even verderop kwam onder het asfalt een lavalaag tevoorschijn van dertig centimeter met daaronder een gaaf stuk oude weg, inclusief belijning.

Om de nieuwe weg onderhoudsarm en zo veilig mogelijk te maken voor de weggebruiker, is veel aandacht uitgegaan naar de afwatering. In dwarsprofiel ligt de weg van laag naar hoog onder een helling van drie, 2,5 en twee procent.

Met de vierde laag, van steenslag-asfaltbeton, wordt over het hele traject een asfaltband achter de kolkenlijn getrokken. De kolken staan in het asfalt, de deklaag van zoab wordt aangebracht tot voor de kolkenlijn. De kolken staan maar vijftien tot twintig meter uit elkaar; dat is veel dichter dan gebruikelijk.

Hergebruik

“In dit project”, zegt Boudewijns, “komen zeer veel tonnen asfalt vrij met rond materiaal. Zowel Rijkswaterstaat als wij hebben hergebruik van materialen, en dus ook van asfalt hoog in het vaandel. We voeren vooraf onderzoeken uit naar wat we van het materiaal kunnen verwachten. Ook tijdens de werkzaamheden, toen we oud materiaal tegenkwamen, zijn er onderzoeken verricht. We prijzen ons gelukkig dat we geen teerhoudend asfalt zijn tegengekomen.”

“Bij de voorbereiding van dit bestek is door middel van laboratoriumonderzoek aangetoond, dat ‘rond’ materiaal verantwoord kan worden toegepast in mengsel van steenslag-asfaltbeton tot zestig procent. Dat gebruiken we nu. De combinatie krijgt van Rijkswaterstaat een premie per ton asfalt voor hergebruik boven vijftig procent. Wat dat betreft zitten we goed.”

“Dit is een lastig project als je alle problemen op een rijtje zet. Tot nog toe pakt het goed uit. Maar we zijn er nog niet. Bij de Langeweg nabij Hendrik Ido Ambacht keren we om. We gaan niet verder tot de Drechttunnel, want juist in die strook zal in de toekomst de Betuwelijn worden aangelegd. Het zou dus zonde zijn dat deel vooraf te renoveren.”

“Al loopt het werk goed en op schema, we komen nog een paar pittige problemen tegen. Als we ‘op de terugweg’ zijn naar de Van Brienenoordbrug, komen we dezelfde problemen tegen als aan net begin. Ook voor de bouw van de geluidsschermen is ruimte nodig. Hoe we dat allemaal gaan oplossen is een kwestie van overleg en planning.”

‘Het loopt goed,

maar we komen nog een paar pittige problemen tegen’

Een huzarenstukje: eind augustus is in negen dagen tijd 1600 meter autosnelweg, in totaal 28.000 vierkante meter, opgebroken en opnieuw aangelegd.

Reageer op dit artikel