nieuws

Problemen tramtunnel? Vooral veel gedraai

bouwbreed

den haag – Helemaal op het eind van zijn verhaal ging ing. S.F. de Ronde even op de problemen met de Haagse tramtunnel in. “Wat ging er mis”?, sprak hij en meteen werd het doodstil in de zaal van het Haagse Spuitheater. Het is duidelijk. Hiervoor zijn de honderdenvijftig deelnemers aan het symposium Souterain, Problemen en Oplossingen gekomen.

De Ronde las zijn verhaal voor en spande zich zichtbaar in om niet van de zorgvuldig gekozen formuleringen af te wijken. In de fase waarin nog niet duidelijk is wie er uit eindelijk de schuld krijgt van de problemen en dus opdraait voor de kosten, kan een verkeerd woord verstrekkende gevolgen hebben. Zo uitgebreid als de directeur van SAT Enginering het trace van de tramtunnel had toegelicht, zo beknopt waren zijn mededelingen over oorzaak en oplossing van de lekkage. De Ronde liep op eieren. Hij legde de nadruk op de ‘water-remmendheid van de goudboog’.

“We wisten dat er lekkage kon optreden. Toen dat op 19 februari gebeurde, zijn geheel overeenkomstig het stappenplan, maatregelen getroffen om de lekkage te beheersen. Dat is ook gelukt,” vertelde hij. Toen het op 7 maart opnieuw misging, dit keer heviger en bedreigender voor de belendende gebouwen, kon of wilde hij niets uitleggen. Evenmin wilde hij iets kwijt over de aanvullende maatregelen die worden getroffen om in het vervolg te voorkomen dat er opnieuw een onbeheerste, grondvoerende wel uitbreekt. “Ik moet mij beheersen om er niet meer over te vertellen”, veinsde hij. “Ik zal er tergelegener tijd een mooi artikel over schrijven”, beloofde De Ronde en deed het er verder het zwijgen toe. In de pauze klonk gemopper: “Nou komt het denk je maar nee hoor, allemaal gelul”.

Reageer op dit artikel