nieuws

Passaatwinden maken turbines rendabeler Nieuw windpark in Curacao

bouwbreed Premium

rhenen – Windturbineproducent NedWind bereidt de installatie voor van een nieuw windpark op Curacao. Het park wordt gebouwd op de locatie Playa Canoa en bestaat uit achttien windturbines. De turbines worden in het voorjaar van 1999 in gebruik genomen.

Het project is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Curacaose partijen. Het Nederlandse Delta Nutsbedrijven is opdrachtgever en exploitant van het nieuwe park. Via de dochteronderneming NV Delta Windparken Curacao wordt het beheer gevoerd. Het plaatselijke energiebedrijf Kodela neemt de opgewekte energie af en zorgt voor de distributie.

NedWind Carribean NV is verantwoordelijk voor het volledig gebruiksklaar opleveren van het windpark en voor de uitvoering van het beheer- en onderhoudscontract na de installatie en inbedrijfstelling.

De achttien windturbines hebben elk een vermogen van vijfhonderd kilowatt. Het zijn driebladige windturbines met een rotordiameter van 46 meter en een ashoogte van circa 47 meter.

De energieopbrengst ligt in Curacao beduidend hoger dan in Nederland: de passaatwind waait er met een gemiddelde snelheid van meer dan 8,5 meter per seconde. Dat maakt windenergie op Curacao rendabeler dan in Nederland.

De kilowatturen, die de achttien turbines opleveren, zijn voldoende om jaarlijks in de elektriciteitsbehoefte van duizenden huishoudens te voorzien. Met dit park op Playa Canoa groeit het geinstalleerd vermogen aan windenergie op Curacao naar ruim twaalf megawatt.

Het project vergt een investering van 29 miljoen gulden. Voor de financiering wordt gebruik gemaakt van een combinatie van subsidieregelingen en fiscale mogelijkheden.

Groenprojecten

Ter bevordering van investering in duurzame energieprojecten heeft de Nederlandse overheid dit jaar besloten de zogenoemde regeling ‘groenprojecten’ c.q. ‘groenfinanciering’ ook van toepassing te verklaren voor projecten op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Op Curacao krijgt de opwekking van elektriciteit uit wind als duurzame energiebron een nieuwe impuls. Het effect van de milieuvriendelijke energievoorziening vormt een tegenhanger voor de toenemende milieubelasting als gevolg van de industriele en toeristische groei.

De elektriciteitswinning op Curacao gebeurt veelal door oliegestookte dieselcentrales. Door de exploitatie van het windpark wordt een CO2-reductie gehaald van 16.500 ton per jaar. De uitvoering van het park draagt bij aan de lokale werkgelegenheid en er is sprake van deviezenbesparing.

Al in 1993 heeft NedWind projecten uitgevoerd op Curacao en Bonaire.

Op Curacao betreft het een windpark van twaalf turbines en in Bonaire een alleenstaande turbine, alle met een vermogen van 250 kW. Het windpark op Curacao was het eerste park van grote omvang in het Caraibisch gebied.

In Bonaire wordt nu onderzocht of het mogelijk is het geinstalleerd vermogen aan windenergie uit te breiden.

Juist om de markt in het Caraibisch gebied zo goed mogelijk te verkennen en te onderzoeken, heeft NedWind in 1996 NedWind Carribean opgericht.

Het is een joint venture tussen NedWind en de plaatselijke onderneming C.M.P.Trading Services, een dochter van Lucia Group Holding.

Reageer op dit artikel