nieuws

Miljoeneninjectie Heerlen in zowel stad, buurt als regio

bouwbreed

heerlen – De gemeente Heerlen investeert in de periode 1998-2002 circa zeventig miljoen gulden in aanpak van ‘buurt, stad en regio’. Veertig miljoen put Heerlen uit de verkoop van de aandelen Nutsbedrijf aan het energiebedrijf Mega Limburg.

Tien miljoen is nodig voor de herontwikkeling aan de noordzijde van de spoorzine, het stationsgebied en het opvijzelen van de woonbuurten, Grasbroek, Musschemig en Schandelen. Woningbouw komt op de locaties Kissel Voskuilenweg (150), Hoogveld (400), Overbroek (100) en Palemig 50 tot 80 woningen.

Voor buurtontwikkeling en opheffen van knelpunten en uitvoering van een verkeersveiligheidplan zijn elf miljoen begroot.

De economische ontwikkeling en de mobiliteit worden bevorderd door het sluitend maken van de binnenring: kosten vijf miljoen.

De aanleg van een buitenringweg heeft hoge prioriteit. Het Muzisch centrum in het Glaspaleis krijgt vorm door een investering van acht miljoen gulden.

Voor projecten, gericht op toegankelijkheid en participatie van gehandicapten, is structureel 1,7 miljoen per jaar beschikbaar. Voor de inrichting van drie stadsdeelwinkels in Heerlerbaan, Heerlerheide en Hoensbroek heeft de gemeente eenmalig drie miljoen gulden over.

In het buitengebied wordt de structuur van beekdalen hersteld. Het Aambos krijgt een nieuwe ontsluiting vanuit het centrum.

De gedifferentieerde bedrijfsterreinen Avantis – de nieuwe naam van het grensoverschrijdend bedrijventerrein Heerlen-Aken, Beitel-Zuid, Geleendal en Emmaterrein – moeten tweeduizend arbeidsplaatsen opleveren.

Reageer op dit artikel