nieuws

Milieu Haaglanden verbetert weinig

bouwbreed Premium

den haag – In de zestien gemeenten van het stadsgewest Haaglanden wordt steeds meer milieubewust gebouwd. De sanering van woningen die onder industrielawaai lijden, gaat eveneens door. De concentratie van zware metalen in de bodem verhoudt zich gunstig tot de norm. Dat meldt ‘Op scherp gesteld – monitor milieukwaliteit Haaglanden 1997’.

Niet alles loopt even goed. Zo blijkt dat verzurende stoffen uit de lucht de bodem belasten. Ook belast het lawaai van verkeer en industrie nog te veel woningen. In Haaglanden doet zich ook een tekort aan grondwater voor en blijft de kwaliteit van het oppervlaktewater slecht. De regio kent maar weinig stille plekken. De dichte bevolking werpt met de vele auto- en spoorwegen, woningen en bedrijven steeds meer barrieres op tussen natuur- en recreatiegebieden. Daar lijdt ook de recreant onder.

De resultaten vinden hun weerslag in een tweede Regionaal Milieubeleidsplan. De gemeenten kunnen de bevindingen gebruiken voor het eigen milieubeleid.

Reageer op dit artikel