nieuws

Melkert mag wat uitleggen

bouwbreed

VVD-er Frits Bolkestein predikt het al jaren, PvdA-er Ad Melkert voert het nu uit: dualisme. Geen ja-knikkende parlementariers maar scheiding van macht tussen kabinet en parlement. Het regeerakkoord slechts toepassen als het in de kraam van het parlement past.

Zo ongeveer moet de gedachtewereld van PvdA-fractieleider Ad Melkert zijn. Hij wil niet wachten met de behandeling van het wetsvoorstel-Duivesteijn waarin wordt geregeld dat ook mensen met een smalle beurs een eigen huis kunnen kopen.

In het Regeerakkoord was afgesproken dat het kabinet een half jaar de tijd krijgt om met een eigen wetsontwerp te komen. Staatssecretaris Johan Remkes van VROM zal dat vast wel lukken.

Bij nader inzien heeft Melkert geen reden om daarop te wachten. Tijdens een partijconferentie in Zwolle kondigde hij aan de zaak nog deze week aan de orde te zullen stellen in de Tweede Kamer. De VVD moet dan maar uitleggen waarom het voorstel nu niet behandeld kan worden, zo vindt hij.

Gelukkig is het land waar de democratie zo op volle toeren draait. Gooi regeerakkoorden maar weg, afspraken zijn slechts leuk zolang de inkt nog nat is.

Zo doorredenerend komt Melkert ongetwijfeld ook weer terug op de tunnel onder het Groene Hart voor de HSL-Zuid. Niemand in Nederland die daarop zat en zit te wachten, behoudens een enkele minister uit het vorige kabinet.

Bij het regeerakkoord blijvend gaat Melkert nu ook pleiten voor privatisering van de uitvoering sociale verzekeringen inclusief de claimbeoordeling die in de kabinetsplannen publiek moet blijven.

Doet hij dat niet, dan mag hij uitleggen waarom hij zo graag alleen maar vriend Duivesteijn een plezier wil doen.

Reageer op dit artikel