nieuws

Grote manifestatie in Groningen tegen sloop van 1500 woningen

bouwbreed Premium

groningen – Het Anti-Sloopcomite, dat onlangs werd opgericht uit protest tegen de omvangrijke sloopplannen in de stad Groningen, houdt komende zaterdag in het Diamantpark een groots opgezette Anti-Sloopmanifestatie.

Het comite wil met de actie duidelijk maken hoe rampzalig de aangekondigde sloopplannen in de oude stadswijken welhaast zullen uitpakken.

Het gemeentebestuur van Groningen wil de komende jaren tenminste 1500 woningen in de wijken Vinkhuizen, Paddepoel en de Oosterparkwijk met de grond gelijk maken.

Het Anti-Sloopcomite, een initiatief van de wijkbewoners, is voorstander van wijkverbetering, maar ziet geen heil in grootschalige sloop zoals door de gemeente werd aangekondigd.

Met name dat buurtbewoners – die soms al decennia lang in de huurhuizen wonen – worden gedwongen te verhuizen, steekt de initiatiefnemers. Het comite is bang dat er – gezien de verwachte hogere huren van nieuwbouw – geen plaats meer is voor de oorspronkelijke wijkbewoners. “Veel bewoners uit deze oude volkswijken kunnen dat simpelweg niet opbrengen”, aldus woordvoerder Klok.

Hij heeft nadrukkelijk het gevoel dat het protest van het Anti-Sloopcomite inmiddels goed tot het gemeentebestuur van Groningen is doorgedrongen. “Binnenkort komt de gemeente met een aangepaste versie van de plannen. Ik heb goede hoop dat in die nieuwe plannen goed naar ons is geluisterd.”

De tekenen wijzen daar inderdaad op, want de Groningse wethouder Willem Smink van ruimtelijke ordening liet zich vorige week ontvallen dat in de gewijzigde sloopplannen eengezinswoningen zo veel mogelijk worden ontzien. Eerder zei hij ook al de plannen te willen beperken tot een periode van vijf jaar.

Op pagina 5: Groningse corporaties ‘on speaking terms’.

Reageer op dit artikel