nieuws

Elkenrade wil niet meebetalen aan riolering

bouwbreed

gulpen – De bewoners van het gehucht Elkenrade zijn niet van plan 7000 gulden bij te dragen voor het aansluiten van hun woning op een dubbele riolering. De gemeente Gulpen verlangt dit bedrag.

Elkenrade streeft al meer dan dertig jaar naar een afvalwaterriolering. Telkens stuitten de initiatieven op te hoge prijzen. Gulpen heeft berekend dat de kosten per aansluiting 35.000 gulden bedragen. De provincie Limburg legt vijf mille bij en Gulpen 23.000 gulden. De rest moeten de bewoners betalen. Er moeten 38 woningen worden aangesloten.

”We willen wel een kleine bijdrage doen, duizend gulden, meer niet. Als dat niet genoeg is mag, wat ons betreft, de troep naar beneden blijven stromen”, zegt een van de initiatiefnemers van de massaal tegenstribbelende bewoners.

Woordvoerder Wil Dumoulin van Gulpen zegt dat de verlangde bijdrage gerechtvaardigd is. ”De raad heeft dit vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Er zijn in Gulpen nog tachtig woningen waarvan de eigenaren flinke bedragen moeten betalen voor aansluiting op de riolering.” Volgens Dumoulin hebben de bewoners in Elkenrade weinig keus. ”De gemeente kan voor de aansluitingen, die meer dan 25.000 gulden per woning kosten, een ontheffing vragen bij de provincie. In dat geval moeten de bewoners, uiterlijk voor 2000, op eigen erf voorzieningen treffen. En die zijn beduidend duurder. Het plaatsen van een sceptictank, per gezin, kost 20.000 gulden.”

Reageer op dit artikel