nieuws

Duurzame energie zonder moeizame procedures

bouwbreed

amersfoort – Duurzame energie moet een vaste plaats krijgen in nieuwbouw. Binnen enkele jaren moet het normaal zijn dat elk nieuw gebouwd huis bijvoorbeeld een zonneboiler krijgt. Ook moet het mogelijk worden dat bestaande huizen van dit soort apparatuur worden voorzien, zonder dat er eerst moeilijke gemeentelijke procedures moeten worden gevolgd.

Dat bleek tijdens de presentatie van de campagne ‘Duurzame Energie Vanzelfsprekend.’ De actie duurt vier jaar en kost 80 miljoen gulden, aldus de minister Jorritsma van Economische Zaken. “In 2000 moet drie procent van alle energie worden gewonnen via bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen. Nu is dat 1,5 procent. In 2020 moet zelfs tien procent van alle energie van duurzame bronnen komen. Dat betekent dat in 2020 alle energie die de Nederlandse huishoudens gebruiken langs duurzame weg wordt gewonnen.”

Over twee jaar moet de helft van de bevolking doordrongen zijn van het hoe en waarom van duurzame energie. Nu weet 63 procent van de Nederlanders er niets van. In de bouwwereld doet 37 procent van de bedrijven ‘iets’ met duurzame energie in nieuwbouwprojecten. Bijna eenderde van de gemeenten en provincies doet er niks `aan.

De campagne richt zich op “projectontwikkelaars, architecten en bouwkundige adviesbureaus”, aldus een toelichting van economische zaken. Het ministerie wil verder gemeentelijke en provinciale overheden zover krijgen dat deze eisen gaan stellen aan het gebruik van duurzame energie op nieuwbouwlokaties. Bovendien moeten zij ruimte beschikbaar stellen voor opwekkingsinstallaties voor duurzame energie. Ook het ‘grote publiek’ wordt op de mogelijkheden van dit soort energie gewezen.

Peter van der Veer, kaderlid van de Stichting Natuur en Milieu, vindt de campagne onvoldoende. “Belangrijke voorwaarde voor een zinvolle toepassing van duurzame energie is bovendien een krachtig energiebesparingsbeleid. Zonder het terugdringen van het totale energiegebruik is het toepassen van duurzame bronnen dweilen met de kraan open.

Als niet zuiniger wordt omgegaan met energie, levert de toepassing van duurzame bronnen geen enkele bijdrage meer aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het terugdringen van de afhankelijkheid van fossiele bronnen.” Natuur en Milieu pleit voor strengere ‘energieprestatienormen’ voor zowel bestaande als nieuwe panden ongeacht of het gaat om woningen of bedrijfsgebouwen.

Reageer op dit artikel