nieuws

Den Haag: annexatie voor huishoudboekje nodig

bouwbreed

den haag – Het toevoegen van de bouwlocaties aan Den Haag levert tussen de 400 miljoen en 1,1 miljard gulden op en is noodzakelijk om het huishoudboekje van de stad financieel gezond te houden. “Zonder gebiedsuitbreiding zal het inwoneraantal dalen van de huidige 440.000 naar 406.000 en zullen de middengroepen met tien procent afnemen.”

Dat blijkt uit de ontwerp-begroting 1999-2002 die vandaag door Louise Engering-Aarts, wethouder van financien van de gemeente Den Haag, officieel is gepresenteerd.

Een unieke ontwerp-begroting omdat sinds jaren de uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van ruim 4,1 miljard gulden. Het is vooral dankzij de bijdrage van 1,1 miljard gulden van het rijk dat de residentie nu van zijn oude schuldenlast is verlost en er dus tevens een einde is gekomen aan de artikel 12 status.

Om echter het financiele hoofd voor de lange duur boven water te houden, is het volgens het gemeentebestuur van belang dat de annexatie van de grote bouwlocaties doorgaat. Het gaat om de locaties Leidschenveen, Ypenburg en een corridor over het grondgebied van buurgemeente Voorburg.

“Oplossing van de ruimtenood vormt voor Den Haag een noodzakelijke voorwaarde voor het herstel van de stad”, aldus het college van burgemeester en wethouders in de toelichting op de begroting. Krijgt Den Haag de bouwlocaties niet, dan heeft dat een daling van het inwoneraantal tot gevolg. Maar bovenal betekent dat ook het wegtrekken van de middeninkomens.

“Zonder gebiedsuitbreiding vormen de bestaande binnenstedelijke bedrijfsterreinen het enige ontwikkelingspotentieel. Vanuit deze uitgangspositie staat de gemeente aan handen en voeten gebonden tegenover de problematiek van de stad. Den Haag heeft de locaties nodig voor de versterking van het sociaal, economisch en financieel draagvlak.”

Zoals bekend nemen Provinciale Staten in oktober een definitief besluit over de annexatievoorstellen. In de gemeentebegroting wordt door het college verder een belangrijk deel ingeruimd voor de herstructurering van de na-oorlogse wijken maar ook het onderhoud van groen, wegen en speelvoorzieningen. Deze laatste drie posten kunnen een investeringsimpuls van negen miljoen gulden tegemoet zien. De tarieven voor de onroerende zaakbelasting (OZB) gaan omlaag. Voor woningen wordt de aanslag vijf procent lager terwijl bedrijfspanden een verlaging van 2,7 procent mogen verwachten.

Eind deze maand buigen de raadscommissies zich over de ontwerp-begroting.

Reageer op dit artikel