nieuws

‘Complete stad in plaats van een compacte stad’

bouwbreed

De ‘compacte’ stad van oud-minister De Boer van VROM maakt plaats voor de ‘complete’ stad van minister Van Boxtel voor Grote Stedenbeleid. “Dan zie je ook beter waar de balans ontbreekt. Waar de knelpunten zitten voor de stad.”

Roger van Boxtel gaat zich specifiek bezighouden met de problemen van de vijfentwintig grootste steden van ons land. “Staatssecretaris Kohnstam heeft een voorzet gegeven met het bestrijden van de sociale en economische achterstand.” Van Boxtel wil zich richten op de moeilijke wijken waar de problemen zich opstapelen. “Volgend jaar sluit ik nieuwe contracten met de gemeenten. Daarbij moeten we de weg terugvinden naar de moeilijke wijken.”

In de memorie van toelichting op de begroting steekt het rijk de hand in eigen boezem. “De overheid heeft te lang te weinig oog gehad voor de negatieve sociaal-economische ontwikkeling van de steden. In de grotere steden is een structuur gegroeid van afhankelijkheid, van structurele en dus op sommige plekken hardnekkige sociale uitsluiting.”

Opleving

De opleving van de economie heeft in de meeste steden wel een positief effect gehad. Ook de werkloosheid is iets gedaald.

In ‘zijn’ begroting constateert Van Boxtel: “Veel steden zijn op de goede weg, maar verre van compleet. Voor de verbetering van de economische, fysieke en sociale infrastructuur is veel geld beschikbaar. Tussen 1999 en 2002 is 930 miljoen gulden beschikbaar om de steden ‘vitaler’ te maken. In de daarop volgende jaren komt er nog eens 3,9 miljard gulden bij. In totaal is bijna 10 miljard gulden te besteden tot 2010.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels