nieuws

Brabant wil gebied De Leijen ‘fors op de schop nemen’

bouwbreed

den bosch – Meer natuurontwikkeling, ruimte voor toerisme en een verlaging van milieubelastende activiteiten. Dat zijn de kernpunten van het landinrichtingsproject ‘de Leijen’, het 12000 hectare grote gebied tussen Tilburg en ‘s-Hertogenbosch, die de provincie Noord-Brabant heeft verwoord. Voor de uitvoering van de plannen heeft de provincie ruim vijftig miljoen gulden beschikbaar.

De provincie wil ‘de Leijen’ fors op de schop nemen. Voor het grootschalige landinrichtingsproject heeft Noord-Brabant inmiddels en projectnota opgesteld. Hierin wordt ‘de Leijen’ in vijf deelgebieden opgesplitst: Essche Stroom, Zandleij, Helvoirts Broek, Akkers en de Zwaluwenbunders en omgeving. De Leijen ligt globaal tussen de provinciale weg Tilburg- Loon op Zand, de zuidelijke rand van de Loonse en Drunense Duinen, het Afwateringskanaal ‘s-Hertogenbosch-Drongelen en de spoorlijnen Vught-Boxtel-Tilburg. Het gebied beslaat een slordige 12000 hectare en is te karakteriseren als het relatief rustige groene agrarische middengebied in een ring van verstedelijking.

Het deelgebied Zwaluwenbunders zal, vooral door de verstedelijking vanuit Tilburg en Berkel-Enschot, ingrijpend van karakter veranderen. Er moet hier een samenhangende ontwikkeling van de nieuwe stedelijke uitbreidingen en landschap komen.

“Natuur- en bosgebieden en recreatieve voorzieningen als sportterreinen moeten dit landschap vorm en inhoud geven”, zo wordt in de projectnota voorgesteld. In dit deelgebied moeten overigens naast rundveebedrijven ook de wat intensieve veehouderijbedrijven renderen.

De Akkers is in de plannen vooral een sterk agrarisch gebied. De productieomstandigheden voor de veehouderij en boomteelt zullen worden verbeterd. Daarnaast wordt het autoverkeer zoveel mogelijk gebundeld op de daarvoor bestemde wegen. “De voorzieningen voor recreatief fietsverkeer worden geoptimaliseerd.”

Het Helvoirts Broek zal zich in de ideeen van de provincie zich tot een karakteristiek beekdallandschap ontwikkelen waar tevens ruimte is voor recreatie.

In het gebied van de Essche Stroom worden belangrijke nieuwe natuurgebieden ontwikkeld. Hier wordt ook een verbetering van de mogelijkheden voor recreatie en een beperking van het sluipverkeer nagestreefd.

In het vijfde en laatste gebied, de Zandleij worden de natuurgebieden Loonse en Drunense Duinen, de Brand en de Oude en de Nieuwe Tiend uitgebreid.

Reageer op dit artikel