nieuws

Amsterdam wil onderzoek uitbreiding Coentunnel

bouwbreed

amsterdam – De gemeente Amsterdam wil meer onderzoek naar varianten van uitbreiding van de Coentunnel. De studie zal volgens wethouder Kohler zes tot twaalf maanden extra in beslag nemen. Het gemeentebestuur en stadsdeel Amsterdam-Noord vinden dat de Trajectnota Capaciteitsuitbreiding Coentunnel van Verkeer en Waterstaat niet voldoet aan de normen uit het Nationaal Milieubeleidsplan.

De Trajectnota voorziet uitbreiding van de huidige twee keer twee rijstroken naar twee keer vijf of zes. Hiervoor zouden twee aanvullende tunnels nodig zijn. De gemeente wil een beperktere uitbreiding met meer ruimte voor economisch verkeer en verbetering van het openbaar vervoer in de Coentunnel.

Het actiecomite ‘2e Coen niet doen’ betreurt het dat het gemeentebestuur na verbetering van het openbaar vervoer en de uitvoering van het pakket maatregelen alsnog instemt met beperkte uitbreiding van de Coentunnel. Volgens het comite is uitbreiding helemaal niet nodig als de maatregelen goed worden uitgevoerd.

De Amsterdamse Kamer van Koophandel vreest dat de uitbreiding van de tunnel door het gemeentebesluit weer lange tijd wordt vertraagd. Het bedrijfsleven vreest als gevolg van lange files negatieve gevolgen voor de economie en werkgelegenheid. De huidige infrastructuur is volgens de Kamer onvoldoende toegerust op de groeiende mobiliteit.

Reageer op dit artikel