nieuws

Aanpak Zuidvleugel Randstad te versnipperd

bouwbreed Premium

den haag – De Zuidvleugel van de Randstad is verzwakt. “De motor van Nederland heeft impulsen nodig. Het is belangrijk daarvoor een samenhangende aanpak te maken en niet alle punten los van elkaar uit te voeren”, meent mevrouw Leemhuis-Stout, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland.

Zij zei dit gisteren tijdens de presentatie van de Beleidsbegroting van de provincie. De problemen voor de regio Den Haag en Rotterdam stapelen zich op. De provincie schetst deze als volgt: “De Zuidvleugel van de randstad is verzwakt ten opzichte van andere stedelijke gebieden. In vergelijking met andere provincies blijft bij ons de groei van de werkgelegenheid achter, slibben verkeersaders sneller dicht en speelt het wegtrekken van bedrijvigheid en van midden- en hogere inkomensgroepen prominenter. Het is echt zaak het kwaliteitsverlies tegen te gaan. Alleen een integrale benadering op Zuidvleugel-niveau kan dit tij keren.”

De aanpak die dit moet bewerkstelligen, spitst zich toe op het versterken van de economie en de werkgelegenheid. Leemhuis: “De dagelijkse files zijn het meest tastbaar. Juist de congestie lijkt nu het grootste barriere bij de verdere economische ontwikkelingen.”

Mevrouw Leemhuis wees nadrukkelijk op versterking van de infrastructuur in de vorm van wegen en openbaar vervoer. Concreet denkt de provincie aan een scala van projecten. Die varieren van de ontwikkeling van HSL-stations in Rotterdam en Den Haag, tot het Westland, de Randstadrail, de A4-corridor, de spoorzone Delft en de aanleg van de Rijn-Gouwelijn.

Daarnaast gaat veel aandacht uit naar de vitaliteit van de steden en van het platteland. Daarbij komt de nadruk te liggen op de stadsregio’s Leiden, Haaglanden, Rotterdam en de Drechtsteden.

De provincie stuit regelmatig op belemmeringen rond grondeigendom en grondtransacties. Daarom speelt de provincie zelfs met de gedachte om een provinciaal grondbedrijf op te richten. Dit najaar verschijnt de nota Grondbeleid waarin een soepeler beleid uit de doeken gedaan zal worden.

Geen ruggensteun

Leemhuis wil graag aan de slag maar mist financiele ruggensteun van de rijksoverheid. Dat heeft de afgelopen kabinetsperiode te weinig aandacht besteed aan de problemen, zo vindt de provincie. “Alleen op afzonderlijke onderdelen is wel eens belangstelling getoond vanuit het rijk, maar nooit voor het totale probleem.”

Om wat meer aandacht te krijgen, houdt het platform Zuidvleugel op 1 oktober een debat over de problemen en vooral de mogelijke oplossingen.

Reageer op dit artikel