nieuws

‘Twente moet meer ruimte vrijmaken voor kantoren’

bouwbreed

Arnhem – In Twente dreigt een tekort aan ruimte voor kantoren. Vooral binnen Enschede, Hengelo en Almelo zal de vraag naar kantoorruimte groeien, terwijl de beschikbare ruimte gelijk blijft.

“Voor Twentse gemeenten is het noodzaak hoogwaardige kantoorlocaties aan te bieden om de verwachte groei in de dienstensector op te vangen.”

Dit staat in het rapport Commercieel vastgoed in Twente. Dynamiek en ruimte tussen Regge en Dinkel, samengesteld door de FGH Bank.

Concurreren

De groeiende vraag naar kantoorruimte wordt veroorzaakt doordat steeds meer industrieen plaats maken voor dienstverlenende bedrijven. Het is voor bedrijven aantrekkelijk om zich in Twente te vestigen vanwege onder meer de lage grondprijzen en de gunstige ligging ten opzichte van Duitsland.

Desondanks moeten er snel maatregelen worden genomen om de infrastructuur te verbeteren, omdat Twente anders niet meer kan concurreren met gebieden die beter toegankelijk zijn.

Volgens het rapport blijven de investeringen in de infrastructuur echter sterk achter in vergelijking met de rest van het land.

“De ontwikkeling van woonwijken, bedrijfsterreinen en incidentele bedrijfsvestigingen houdt geen gelijke tred met de aanleg van aan- en afvoerwegen.”

Keuzes

Het rapport adviseert daarom de regionale en lokale samenwerking aanzienlijk te verbeteren.

“Door het onderling afstemmen van het economisch beleid – en het maken van keuzes op grond van regionaal in plaats van lokaal belang – kunnen gemeenten een beter ‘product’ aanbieden, een grotere ‘markt’ bestrijken en zich in positieve zin onderscheiden.”

Reageer op dit artikel