nieuws

‘Paars II mist inzicht in samenhang grote projecten’

bouwbreed Premium

gouda – Paars II heeft de samenhang en wisselwerking tussen grote projecten onvoldoende uitgewerkt en vormgegeven, vindt de stichting Land Water Milieu en Informatietechnologie (LWI). De stichting zet zich in voor bundeling van kennis en kunde op het gebied van de ruimtelijke inrichting bij bedrijven en organisaties. Een herkenbare samenhang en wisselwerking zijn van groot belang bij de realisatie van initiatieven zoals de Vijfde Nota ruimtelijke Ordening, het SVV3 en de brainportontwikkeling.

LWI vindt verder dat het regeerakkoord geen leidraad geeft voor de toekomstige inrichting van Nederland. Ook komt onvoldoende naar voren hoe de ‘regisseursrol’ van de overheid wordt ingevuld tijdens beleidsvorming, ontwikkeling en uitvoering van grote projecten.

LWI doet daarom een beroep op de bewindslieden van VROM, Verkeer en Waterstaat en LNV om de ‘ruimte van morgen’ nu te ordenen door afstemming, coordinatie en eenduidige keuzes.

Reageer op dit artikel