nieuws

Monumenten hoofdstad kind van de rekening

bouwbreed

amsterdam – Diverse instellingen in Amsterdam die actief zijn in de monumentenzorg krijgen de komende jaren minder geld voor herstel van woonhuismonumenten. De achterstand in restauratiewerk dreigt daardoor nog groter te worden. In een brief aan het gemeentebestuur vragen ze daarom zeven miljoen gulden extra subsidie per jaar.

Op de valreep van de begrotingsbehandeling voor 1999 vragen diverse Amsterdamse monumentenzorg-instellingen extra subsidie aan B en W.

Volgens hun berekeningen zal voor restauratie van woonhuismonumenten tot en met 2002 ruim 33 miljoen gulden subsidie beschikbaar zijn, dus 8,25 gulden per jaar. Dat is beduidend minder dan de 23 miljoen gulden die gemeente en Rijk tot nu toe per jaar beschikbaar stellen. In een brief aan B en W vragen zij dit bedrag op te hogen tot in elk geval vijftien gulden per jaar.

Ondanks verhoging van het budget voor restauraties door het Rijk blijft er per saldo minder over, berekenen de monumentenzorgers. Als oorzaak noemen zij onder andere dat er veel geld gaat naar restauratie van het Olympisch Stadion (vijf miljoen gulden), funderingsherstel van de Beurs van Berlage (dertig miljoen gulden) en een opknapbeurt voor de openbare ruimte (vijftien miljoen gulden).

Gaafste

De monumentenzorgers wijzen erop dat Amsterdam een van de gaafste historische binnensteden ter wereld heeft. Daar komen veel toeristen op af, wat alleen al aan toeristenbelasting dertig miljoen gulden per jaar oplevert. Komt de monumentenzorg in het gedrang, dan lopen ook die inkomsten gevaar.

Het extra geld waar de monumentenzorgers om vragen, kan volgens hen worden geput uit de extra rijksbijdrage aan het stadsvernieuwingsfonds.

De brief is ondertekend door de Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel, het Amsterdams Monumenten Fonds, Diogenes, Hendrick de Keyser, de restauratiestichtingen van het Aalsmeerder Veerhuis en van het Amsterdam-overleg. Zij willen op korte termijn met het college van Burgemeester en Wethouders een gesprek hierover.

Reageer op dit artikel