nieuws

Bouw krijgt alsnog eigen arbodienst Werkgevers heffen blokkade uit 1994 op

bouwbreed

amsterdam – Wat vier jaar geleden onmogelijk was vanwege halsstarrigheid van de werkgevers, gebeurt nu alsnog. De bouw krijgt een eigen, landelijk werkende arbodienst. SFB Groep gaat dochterbedrijf ArboDuo daartoe ombouwen. De bestaande samenwerking met de federatie van arbodiensten Arbo Unie is per 1 januari 2000 opgezegd. Werkgevers die nu een gecombineerd contract hebben, kiezen voor eind 1999 met welke arbodienst zij verder willen.

“Het ombouwen van ArboDuo naar een zelfstandige arbodienst past in het streven van het SFB, totaaldiensten te kunnen aanbieden. Ook strookt het initiatief met de gedachten de activiteiten mede te verleggen naar andere sectoren”, reageert Klaas Hartman van ArboDuo.

Tot nu toe hield de SFB-dochter zich bezig met controle en verzuimbegeleiding. Arbo Unie verzorgde de overige arbodienstverlening. Dit was geregeld in een samenwerkingsovereenkomst tussen beide diensten. Zij bedienen zo’n 9000 bedrijven met in totaal 90.000 werknemers.

Gekunseld

Deze ietwat gekunstelde constructie is een gevolg van de weigering van werkgevers, in 1994, een collectieve arbodienst voor de bouw op te zetten. De werkgevers waren hierop tegen, omdat zij vonden dat elk bouwbedrijf voor zichzelf moest kunnen

beslissen welke arbodienst het concern in huis wil halen. Concurrentie op dit vlak zou, zo meenden werkgevers, zorgen voor gezonde prijzen en goede dienstverlening.

Op dat standpunt zijn ze nu plotseling teruggekomen. Ze hebben hun ‘veto’ laten vallen, zij het dat de vrijheid van keuze voor een eigen arbodienst door individuele bedrijven niet wordt aangetast. Dat zou overigens ook niet kunnen in verband met de nieuwe Mededingingswet.

Hartman ziet de toekomst van het nieuwe ArboDuo zonnig in, ondanks dat het aantal deelnemers te gering is voor een landelijke arbodienst.

“Wij blijven natuurlijk niet achterover leunen bij het huidige aantal. Zo is er bijvoorbeeld de samenwerking tussen SFB en ING, die primair natuurlijk gaat over verzekeringen, bancaire zaken en de uitvoering sociale verzekeringen. Maar arbozorg is nadrukkelijk niet uitgesloten.”

Jammer

Arbo Unie vindt het verbreken van de samenwerking op termijn jammer, maar is evenmin bang voor de toekomst.

“Behalve de bouwbedrijven die wij via ArboDuo bedienen, hebben wij met name grotere bedrijven zelfstandig als klant. Wij zijn sterk op het gebied van preventie en reintegratie, zaken waar juist dat soort bedrijven oog voor heeft. Ik verwacht dan ook dat met name de grotere bedrijven die nu een ArboDuo-contract hebben, eind 1999 voor ons zullen kiezen”, aldus ir. J. Thierry van Arbo Unie.

De Hout- en Bouwbond CNV vindt de ontwikkeling een prima zaak ‘als de dienstverlening hetzelfde blijft’. “Het gaat ons om kwalitatief goede bedrijfsgezondheidszorg. En ik heb geen redenen te twijfelen aan de kwaliteit van ArboDuo”, zo zegt CNV-bestuurder Dick van der Kamp.

Het AVBB bij monde van woordvoerder Willem Lely acht de oprichting van een zelfstandige arbodienst onder de vleugels van het Sfb ‘in lijn met de bestaande afspraken’.

Reageer op dit artikel