nieuws

Bezwaren tegen bouw vakantiepark afgekocht

bouwbreed

heel – Aqua Terra, eigenaar van de Limburgse Maasplassen, koopt de bezwaren af die drie agrariers en het bedrijf Edelchemie hadden ingediend tegen de bouw van een vakantiepark bij de Boschmolenplas. Het afkopen is mogelijk geworden omdat Aqua Terra een schenking van veertien hectare landbouwgrond heeft gekregen. De provincie keurt deze oplossing af.

De drie agrariers raakten indertijd landbouwgronden kwijt aan Aqua Terra. Omdat het bedrijf niet bereid was om die grond te compenseren, stapten de agrariers naar de Raad van State. Nu Aqua Terra alsnog elders andere landbouwgrond aanbiedt, trekken ze hun bezwaren in.

Dat laatste doet ook het aangrenzende recyclingbedrijf Edelchemie. Dit was eveneens naar de Raad van State gestapt, omdat het een blijvende groene buffer wenste tussen het bedrijfsterrein en het toekomstige vakantiepark. Dat wordt nu alsnog geregeld door Aqua Terra, zodat ook dit conflict is opgelost.

Het provinciaal bestuur is allerminst gelukkig met de grondcompensaties. Dit blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten van Limburg aan de vaste statencommissie voor Verkeer en Waterstaat : “Wij hebben grote moeite met het accepteren van de praktijk van afkoop van publiekrechtelijke bezwaren. Wij achten het volstrekt ongewenst dat bezwaarmaken op deze manier winstgevend wordt.”

Toch zullen ze de transactie niet verbieden. Dat had gekund omdat Aqua Terra de grond, in verband met het vastgelegde voorkeursrecht, het eerst aan de provincie moet aanbieden. Het doorgaan van het project, met een investering van 48 miljoen gulden die tweehonderd arbeidsplaatsen oplevert, is in de ogen van het provinciaal bestuur echter belangrijker.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels