nieuws

‘Zonevreemde’ huizen toch gemoderniseerd

bouwbreed Premium

brussel – De Vlaamse minister voor ruimtelijke ordening, Eddy Baldewijns, is gedeeltelijk teruggekomen op zijn besluit woningen in landbouw- en natuurgebieden niet meer in aanmerking te laten komen voor modernisering of renovatie.

De bedoeling van dit verbod was deze zogeheten ‘zonevreemde’ woningen door een soort uitdovingsbeleid langzaam maar zeker te laten verdwijnen uit landbouw- en natuurgebieden. In heel Vlaanderen zouden zo enkele tienduizenden woningen ten dode opgeschreven zijn.

Baldewijns is lid van de Vlaamse socialisten (SP) die samen met de Christelijke Volkspartij (CVP) in de Vlaamse regering zitten. De CVP heeft een grote aanhang onder de boerenbevolking en op het platteland, de SP staat vooral sterk in de Vlaamse steden. De CVP kon het besluit van Baldewijns niet aanvaarden. Na overleg tussen beide coalitiepartners is het besluit van de minister gedeeltelijk teruggedraaid.

Baldewijns is akkoord gegaan met de eis van de CVP dat zonevreemde woningen in landbouw- en natuurgebieden wel gerenoveerd of verbouwd mogen worden en eventueel zelfs kunnen worden uitgebreid tot maximaal 700 kubieke meter. In plaats van het wonen in agrarisch gebied te laten uitdoven, wordt het nu bestendigd.

Maar wie daar gebruik van wil maken, moet dat wel binnen een overgangsperiode van vijf jaar doen.

Volgens Baldewijns is het daarna wel afgelopen met de renovatie en eventuele herbouw van woningen in deze gebieden, maar van CVP-zijde is de mogelijkheid geopperd dat de situatie na deze termijn opnieuw zal worden bezien.

Reageer op dit artikel