nieuws

‘Tarieven bouwafval onduidelijk’

bouwbreed

veenendaal – Bij het aanleveren van bouwafvalstoffen zijn grote besparingen te realiseren. De tarieven die innamebedrijven hanteren verschillen zo sterk van elkaar, dat er per vracht honderden guldens kunnen worden uitgespaard. Organiserend Ingenieursburo Boot heeft hiertoe de Tarievenwijzer Afvalstoffenbestemmingen uitgegeven.

De Tarievenwijzer Afvalstoffenbestemmingen biedt een compleet overzicht van afvalverwerkingsbedrijven die zich richten op de bouw- en sloopsector. Aannemers kunnen deze bedrijven inschakelen voor het transport, de bewerking en de verwerking van bouwafvalstromen. De Tarievenwijzer geeft voor elk van de onderscheiden soorten afvalstromen een zo volledig mogelijke lijst van afvalverwerkende bedrijven, hun acceptatievoorwaarden en tarieven. De lijsten zijn onderverdeeld per provincie en alfabetisch gerangschikt op locatie. De laatste uitgave bevat gegevens van:

* 142 afvalsorteerbedrijven; * 139 puinrecyclinginstallaties; * 87 kunststofrecyclingbedrijven; * 91 verwerkers van gevaarlijk afval; * 94 groencomposteringsbedrijven; * 28 grondreinigingsbedrijven; * 12 afvalverbrandingsinstallaties; * 47 stortplaatsen.

Ook is een hoofdstuk gewijd aan administratieve procedures en de wet- en regelgeving voor transport en afgifte van afvalstoffen.

Door het onderscheid in verschillende categorieen afvalsoorten is het vrijwel onmogelijk een exacte prijsvergelijking te maken. Ook de tarieven zelf zijn dikwijls onduidelijk en een heldere tariefstructuur ontbreekt. Enkele voorbeelden.

Bij puinrecyclingbedrijven kunnen straatstenen worden aangeleverd tegen een kostprijs van f. 9,00 tot f. 23,00 per ton; mengpuintarieven liggen tussen f. 10,50 en 55,00 per ton; beton met bewapening varieert van f. 6,00 tot f. 57,50. Het ene groencomposteerbedrijf neemt boomstobben aan voor een verwerkingsprijs van f. 85,00 per m3, het andere vraagt daar zonder blikken of blozen f. 155,00 voor. De tarieven voor snoeisnippers varieren van f. 15,00 tot f. 75,00 per m3, terwijl de stortprijs voor asbest-afval uiteen blijkt te lopen van f. 118,00 tot f. 254,00 per m3. Kortom, het is maar net wat de gek ervoor neemt.

De Tarievenwijzer kost f. 250, de jaarlijkse losbladige up-date f. 125,00. Hij wordt uitgegeven door Boot Organiserend Ingenieursburo Milieutechniek BV, Plesmanstraat 5, 3905 KZ Veenendaal.

Reageer op dit artikel