nieuws

Stoelendans rond ministeries

bouwbreed

den haag – Nog een paar nachtjes slapen en we weten wie in de raad van bestuur van de BV Nederland zitten. De traditionele stoelendans leidt weer tot lijstjes en pools op de ministeries. Ook de bouw heeft verborgen lijstjes waarin staat wie zij graag op de cruciale posten wil hebben. In elk geval is het een onderwerp dat tot gezellige kout aan de borreltafel leidt.

Wie zijn oor te luisteren legt aan diezelfde tafel komt al gauw tot de conclusie dat algemeen de invulling van VROM cruciaal wordt geacht. Na vier jaar Margreeth de Boer vindt iedereen het tijd voor een frisse wind op het gebied van de Ruimtelijke Ordening. Zeker nu in het regeerakkoord is aangekondigd dat er een vijfde nota ruimtelijke ordening komt, is de belangstelling groot.

Dit geldt temeer omdat een onder Paars I opgekomen stokpaardje, de ontwikkeling van de corridors, nu ook, zij het bescheiden, met zoveel woorden in het regeerakkoord is opgenomen. Ook de manier waarop met de Vinex-locaties moet worden omgegaan is een onderwerp dat projectontwikkelend en bouwend Nederland bezighoudt.

De gedachte is dat PvdA en VVD stuivertje gaan wisselen met VROM en Verkeer en Waterstaat. Na het duo Winsemius/Nijpels (VVD) en Alders/De Boer (PvdA) zou VROM dus weer een VVD-bewindspersoon moeten krijgen. Genoemd wordt de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mevrouw Leemhuis.

Kijk je de bouw diep in de ogen, dan heeft zij toch een voorkeur voor Leemhuis’ collega uit Friesland, Loek Hermans. Niet zozeer omdat hij meer verstand van Ruimtelijke Ordening heeft, maar uit hoofde van andere functies wel bemoeienis heeft gehad met grote projecten als de Betuweroute. Dat zou zijn verhouding met Verkeer en Waterstaat een stuk beter maken dan die tussen Jorritsma en De Boer. Maar ja, Hermans wordt getipt voor Onderwijs, dat hij immers met goed resultaat heeft gevolgd.

Verkeer en Waterstaat is voor de bouw ook een belangrijk departement. Na vier jaar de joyeuze Jorritsma, “zeg maar Annemarie”, lijkt het erop dat hier een PvdA’er de scepter gaat zwaaien. Daarvoor wordt onder meer Frits Castricum genoemd, nu Europarlementarier maar als Tweede Kamer-lid controleur van Verkeer en Waterstaat. Een politicus die bekend staat om zijn bonhomie en recht voor zijn raap-mentaliteit. Hij kent Hermans nog goed uit zijn Kamertijd, hoewel ze volstrekt verschillende portefeuilles hadden.

Een andere optie is Rob van Gijzel, die de laatste jaren vooral bekend werd om zijn opvattingen over de groei van de luchtvaart. Als hij het wordt, belooft dat dus wat voor die discussie.

Punt is dat beiden het verkeerde geslacht hebben. Sinds Danny Tuinman (eerste kabinet Van Agt, VVD) heeft Verkeer en Waterstaat geen man meer aan het roer gehad.

Niet bekend

Als staatssecretaris van Sociale Zaken (onder andere arbeidsomstandigheden) komt in het roddelcircuit een in de bouw bekende naam naar voren, Sybilla Dekker, oud-directeur van het NVOB en directeur van de Algemene Werkgevers Vereniging. Vraag is wat de VVD dan met Frank de Grave aan moet. Hij wordt ministeriabel geacht en is op vele fronten inzetbaar.

Van groter belang dan wie waar komt te zitten, vindt de bouw echter de vraag waar de coordinatie van het bouwbeleid komt. Moet die bij VROM blijven, of is een stek onder het dak van Economische Zaken toch te prefereren?

“Ach, die stoelendans is net als de dienstplicht. Je komt nooit bij het onderdeel waar je wilt. We zien het wel”, klinkt het aan de borreltafel.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels