nieuws

Schilderen op maat uitgebreid

bouwbreed Premium

rijswijk – Binnenkort introduceert het Bedrijfschap Schildersbedrijf onder de noemer ‘Schilderwerk = Maatwerk’ een acquisitiemiddel voor de schilder op de consumentenmarkt. Daarmee wordt vastgesteld wat precies de opdracht behelst, welke kwaliteit de klant mag verwachten en tegen welke prijs het werk wordt uitgevoerd.

Nog geen jaar na de introductie van het ‘Standaard Prestatiecontract Schilderwerk voor de zakelijke markt’ komt het Bedrijfschap schilders en consumenten met iets dergelijks voor de particuliere markt.

De schilder maakt daarbij onder meer gebruik van een ‘Inspectiewaaier’. Deze moet mogelijke spraakverwarring tussen de vakman-schilder en de leek-consument voorkomen en bestaat uit een verzameling begrippen en foto’s die deze verduidelijken. Drie kleurenplaten geven eenzelfde situatie weer bij de kwalificaties ‘goed’, ‘verdient aandacht’ en ‘slecht’. Bovendien worden de begrippen omschreven, zodat de consument begrijpt wat de schilder bedoelt als hij het heeft over ‘omtrekspeling’, ‘besnijwerk’, ‘zakkers’ ‘mechanische beschadigingen’, ‘bladders’, etcetera.

Ook de kwaliteit van het schilderwerk kan bij voorbaat worden vastgesteld. De mogelijkheid bestaat namelijk de gewenste glans achteraf met een instrument op te meten. Ook de dekking of de mate van hechting van de verf kan vooraf worden vastgelegd en achteraf met daarvoor bestemde meetinstrumenten worden bepaald. Tenslotte wordt een verzamelstaat opgemaakt om de technische staat van het pand in beeld te brengen.

Vervolgens vullen schilder en consument samen een eisen- en wensenlijst in en wordt een schriftelijke offerte opgemaakt. Deze omvat de omschrijving van de werkzaamheden, de duur en het tijdstip van uitvoering, de prijs en de betalings- en leveringsvoorwaarden.

Na de uitvoering wordt geinspecteerd samen met de schilder. De inspectie vindt plaats aan de hand van de offerte en de lijsten.

Het Bedrijfschap komt met het systeem om teleurstellingen tussen schilder en klant te voorkomen. Daarmee wordt bij voorbaat veel irritatie en een mogelijke gang naar een Geschillencommissie voor Consumentenaangelegenheden voorkomen. Het schap verheelt niet dat het systeem ook is bedoeld om schilders de mogelijkheid te geven zich op de consumentenmarkt in concurrentie te manifesteren.

Reageer op dit artikel