nieuws

Rijtjeshuizen Bijlmermeer op plaats van flatgebouw

bouwbreed

amsterdam – Het flatgebouw Klein Koningshoef in de Bijlmermeer gaat binnenkort tegen de vlakte. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost heeft besloten de woningcorporatie Nieuw Amsterdam-Patrimonium daartoe een sloopvergunning te verlenen. Voor de flat komen ruim 300 overwegend laagbouwwoningen in de plaats.

De corporatie is al met uitplaatsing van de 400 bewoners begonnen. Voor enkele tientallen wordt nog nieuwe woonruimte gezocht. Inmiddels is een aannemerscombinatie al begonnen met het weghalen van alle nog bruikbare materialen uit de flat. Deze combinatie ,TDO uit Zwanenburg (Teisterman, Degen en Oud), is aangetrokken vanwege de veilige en milieuvriendelijke sloopmethode die wordt gehanteerd, aldus woordvoerder Weppner van de corporatie. Geluid- en stofoverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen en materialen worden op een verantwoorde manier afgevoerd en verwerkt.

Eerder werd deze combinatie ingezet voor de sloop van de flat Gerenstein. Daarbij slaagde men er in 92 tot 95% van alle materialen te recyclen.

Als het strippen gereed is, zal een aantal bomen het loodje moeten leggen om de verdere sloop mogelijk te maken. Eerst zal de aannemer alle asbesthoudende onderdelen in de houten puien verwijderen, waarna de betonconstructies worden gedemonteerd en afgevoerd naar verwerkingsbedrijven.

De flat Koningshoef wordt vervangen door ruim 300 laagbouwwoningen in zowel de sociale huur- als koopsector. Eind volgend jaar zal met de bouw daarvan kunnen worden begonnen.

De vervanging van Koningshoef door nieuwbouw maakt deel uit van de vernieuwingsoperatie in de Bijlmermeer. De gezamenlijke inspanningen moeten leiden tot een leefbaar woon- en werkgebied in 2007.

Reageer op dit artikel