nieuws

Rechter beslist over nachtwerk asfaltcentrale Wegenbouwer Bruil wil vijftig nachten draaien

bouwbreed Premium

den haag/wageningen – Wegenbouwer Bruil Ede BV krijgt volgende week van de Raad van State te horen of zijn asfaltcentrale in Wageningen vaker ’s nachts mag draaien. Omwonenden verzetten zich fel tegen verruiming van de nachtelijke activiteiten van de centrale.

De twee partijen troffen elkaar tijdens een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag.

Beide beklemtoonden “een zaak van levensbelang” te bepleiten. Bruil liet weten dat als het bedrijf zijn zin niet krijgt, de werkgelegenheid van de 400 werknemers wel eens op de tocht zou kunnen komen te staan. De omwonenden op hun beurt benadrukten dat de plannen van Bruil hun gezondheid nadelig zouden kunnen beinvloeden.

Sinds een aantal jaren worden wegwerkzaamheden steeds meer ’s nachts uitgevoerd. Overheden eisen dat omdat zij hiermee verkeersstremmingen willen tegengaan. Bruil stelt dat twintig tot dertig procent van zijn opdrachten momenteel bestaat uit nachtwerk aan wegen.

Volgens de nu geldende, door de provincie aan Bruil verleende milieuvergunning voor de asfaltcentrale in Wageningen, mag er

’s nachts niet worden gedraaid. Bruil wil de centrale vijftig nachten per jaar wel in bedrijf kunnen hebben. Anders kan het niet concurrerend werken en dreigt de wegenbouwer opdrachten te verliezen. Daarom is bij de provincie een verzoek ingediend tot herziening van de milieuvergunning.

Verruiming

Dat verzoek is ten dele toegewezen. Een beperkt aantal nachten zou er iets mogen gebeuren. Bruil kan daar niet mee uit de voeten en heeft de kwestie daarom aangekaart bij de Raad van State in Den Haag, in de hoop dat de mogelijkheden verder worden verruimd.

De omwonenden streven juist het tegenovergestelde na. Zij zeggen “al veel overlast te ondervinden van Bruil” en vrezen dat elke toename van de activiteiten meer overlast betekent. De omwonenden zijn zeer bang voor giftige dampen met benzeen en dioxinemengsels, die uit de centrale zouden komen.

Schrik

“U kunt mijn kind niet genezen als hij leukemie krijgt. De winst van een bedrijf is geen mensenleven waard”, riep omwonende mevrouw D. Vlaar geemotioneerd. De rechter liet blijken begrepen te hebben dat de schrik er goed in zit, maar zei zich niet te willen buigen over de algehele situatie rond het bedrijf.

Hij beperkt zich in deze procedure tot “een beoordeling van de vraag of de uitbreiding van de nachtelijke werktijden voor Bruil toe te staan is.”

Reageer op dit artikel