nieuws

‘Paars II laat het bij mooie woorden’

bouwbreed Premium

den haag – Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) constateert dat Paars II het bij mooie woorden over investeringen laat zonder daar het benodigde geld bij te leggen. Een stapel nieuwe nota’s wordt aangekondigd, zoals een nieuw structuurschema verkeer en vervoer en de vijfde nota ruimtelijke ordening. “Kortom, Paars II wordt geen investeringskabinet maar een nota-kabinet.”

Voor het grote-stedenbeleid wordt in de visie van de bouwwerkgevers veel te weinig uitgetrokken. De stedelijke vernieuwing wordt afgescheept met honderd miljoen gulden per jaar, terwijl een miljard nodig is.

Ook gaapt er volgens het AVBB een groot gat tussen de intenties en de beschikbare middelen voor mobiliteit en infrastructuur. Dit geldt temeer nu het Centraal Planbureau heeft aangegeven dat er van de toch al te geringe hoeveelheid extra geld ook nog eens een deel naar de grote projecten Betuweroute en HSL-zuid gaat. De te geringe ruimte voor nieuwe projecten is dus nog kleiner.

NVOB

Het NVOB schaart zich achter de kritiek van het AVBB. Daarnaast is de voorgenomen btw-verhoging het verbond een doorn in het oog. “Eerder heeft het NVOB juist gepleit voor verlaging van het btw-tarief voor de arbeidsintensieve werken. De bouw is per definitie een arbeidsintensieve bedrijfstak die hinder gaat ondervinden van deze verhoging. Hierdoor wordt beunhazerij en zwartwerken meer in de hand gewerkt”, aldus Harry Dubbelboer, directeur van de NVOB.

Aanmoddderen

Ook de vervoersorganisaties EVO, TLN en KNV vinden dat Paars II de mobiliteit maar laat aanmodderen. Zij wijzen erop dat minstens 2,5 miljard gulden per jaar extra nodig is. Nu is 2,3 miljard gulden extra uitgetrokken, maar dan over vier jaar.

Diametraal op deze mening staat die van de milieuorganisaties. Zij vinden dat er nog veel te veel wordt uitgegeven voor de wegen.

In corporatieland is men in het algemeen tevreden over de volkshuisvestingsparagraaf. De extra middelen voor herstel van de steden noemt Aedes, de vereniging van woningcorporaties, een stap in de goede richting. Wel vindt zij dat de extra gelden ook in middelgrote en kleine steden moeten worden gebruikt.

Voortzetting van het huidige beleid, gericht op verzelfstandiging van de corporaties, noemt Aedes de beste waarborg voor goede en betaalbare huisvesting voor de lagere inkomensgroepen. In dit verband gelooft Aedes ook niet in een fonds dat wordt gevoed door rijke corporaties om arme corporaties te helpen. “Herverdeling van de middelen tussen corporaties is niet nodig. Een fonds is dan ook overbodig”, aldus Aedes-directeur Willem van Leeuwen.

Reageer op dit artikel