nieuws

Paars-2 trekt f. 2 miljard uit voor wegen

bouwbreed

den haag – De onderhandelaars Wallage, Bolkestein en De Graaf hebben donderdag besloten f. 2 miljard uit te trekken voor de inpassing van nieuwe wegen en openbaarvervoerstrajecten. Het geld is bestemd voor tunnels en de verdiepte aanleg van wegen in het belang van milieu en natuur. De som maakt deel uit van het ICES-fonds voor investeringen in wegen, openbaar vervoer, grote steden en landbouw, maar ook voor computers in het onderwijs.

Over de verdeling van de f. 25 miljard uit het fonds werden de onderhandelaars het eerder deze week al grotendeels eens.

Reageer op dit artikel