nieuws

Kalkzandsteenfabriek gaat gewoon door met ontgronden

bouwbreed

kloosterhaar – “Iedereen maakt zich er drukker over dan wijzelf. We voeren uit wat de provincie Overijssel ons in een aanschrijving heeft opgedragen. En voor de rest gaan we in Hardenberg gewoon door met het onttrekken van zand uit de ontgrondingsconcessie Ankerplas.”

Zo reageert een woordvoerder van de Anker kalkzandsteenfabriek uit Kloosterhaar op de door de provincie voorgeschreven werkzaamheden nadat zich eind juni bij ontgrondingswerkzaamheden een ‘inbressing’ voordeed. In gewoon Nederlands kan er worden gesproken van een afkalving over een totale afstand van circa 105 meter aan de rand van het ontgrondingsterrein. De randstrook en een bovenwatertalud zijn over een lengte van 20 meter gedeeltelijk verdwenen. Aan de zuidzijde is die randstrook over een lengte van 55 meter gedeeltelijk aangetast.

Onmiddellijk na deze inbressing nam Anker de nodige maatregelen om de zaak te stabiliseren en te voorkomen dat een verdere afkalving zich zou kunnen voordoen. Wat dat betreft heeft de provincie alleen maar goede woorden over voor Anker. “Op zich kan u geen concrete onzorgvuldigheid bij de uitvoering van de ontgronding worden verweten”, aldus Gedeputeerde Staten in hun brief, “maar is de Ontgrondingenwet wel overtreden”.

Zo ging de fabriek tot ontgronding over zonder dat de aanvang van de werkzaamheden bij de provincie werd gemeld. Van particulieren moest de provincie vernemen wat er was gebeurd, terwijl de ontgraver verplicht is een calamiteit onmiddellijk te melden.

De provincie eist nu een grondmechanisch onderzoek, uit te voeren door een onafhankelijk deskundig bureau, waaruit moet blijken hoe de inbressing heeft kunnen ontstaan en welke maatregelen moeten worden genomen om nieuwe calamiteiten te voorkomen. Het bureau dient ook antwoord te geven op de vraag of het, gezien de gebruikte uitvoeringstechniek, wenselijk is de winning tot de maximaal toegestane diepte door te zetten.

Tot het onderzoek is afgerond mogen er binnen een afstand van 180 meter tot de inbressing geen ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Op de vraag wat stilleggen van het werk de fabriek gaat kosten is het antwoord: “Niets, we zijn gewoon aan de andere kant begonnen met zuigen.”

Reageer op dit artikel