nieuws

Grondwater wijk Leiderdorp zeer vuil

bouwbreed

leiderdorp- Het grondwater van de woonwijk Van Leeuwenpark in Leiderdorp blijkt ernstig verontreinigd met afbraakproducten van vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen. Volgens de provincie Zuid-Holland kunnen deze stoffen bij sterke concentratie een gevaar betekenen voor de volksgezondheid. De provincie heeft de bewoners in een brief op de hoogte gesteld.

De stoffen zijn afkomstig van een chemische wasserij die ze in de jaren zeventig heeft geloosd. Een van de gevonden stoffen, vinylchloride, staat bekend als kankerverwekkend. Eind 1985 vond op dezelfde locatie al een grondsanering plaats.

Mede door de hoge kosten werd toen besloten geen sanering van het grondwater uit te voeren. Met behulp van peilbuizen werd de grond wel steeds bemonsterd en geanalyseerd. De laatste keer werd ook onderzoek gedaan naar de afbraakproducten. De bevindingen maken een aanvullend onderzoek noodzakelijk. Afhankelijk van die resultaten, die in oktober worden verwacht, bepaalt de provincie welke maatregelen voor de locatie Van Leeuwenpark moeten worden genomen.

Reageer op dit artikel