nieuws

‘Gekozen burgemeester belangrijker dan infra’

bouwbreed

Het bedrijfsleven heeft miljoenen geinvesteerd in rapporten over het nut van de infrastructuur. “Kijk dan eens naar de kabinetsformatie. Wat is het item? Een gekozen burgemeester staat bovenaan, dan gezondheidszorg en opleidingen. Over vervoer vind je niets terug. Hoe kun je de politiek nog overtuigen van het belang van investeren in infrastructuur? De politiek heeft blijkbaar heel andere belangen. Je moet constateren dat we roependen in de woestijn zijn.”

De vice-voorzitter van het AVBB Warrie Lubberhuizen laat er geen misverstand over bestaan. Hij is niet tevreden over hoe ons land op dit moment wordt bestierd. “Hebben we het in het verleden zo slecht gedaan? Kijk naar de Oostvaardersplassen, het Grevelingenmeer, het is allemaal prachtig en dat hebben wij gemaakt. Wat zie je nu: het besluit over een satelliet-vliegveld wordt weer uitgesteld. Zet toch in het regeerakkoord dat je een mer-procedure gaat starten. Dan laat je als politiek zien dat het je ernst is met de groei van de luchtvaart.”

“We houden elkaar bezig met maatschappelijke discussies. Rijkswaterstaat heeft, heel goed overigens, een overleg over Samen Werken aan Bereikbaarheid (SWAB) opgezet. Maar het is wel voor de kat zijn viool. Om 5 voor 12 krijg je te horen dat er geen geld is.”

Boekhouders

Lubberhuizen neemt het de politiek kwalijk dat er verwachtingen worden gewekt die niet worden uitgevoerd. Hij vindt het zorgelijk zoals de zaken nu lopen.

“De grote vraag zou moeten zijn hoe we de 21e eeuw ingaan. Wat zie je echter? Gesteggel over de tweede Maasvlakte. Er wordt 50 miljoen gulden uitgegeven voor een studie, maar er komt geen besluit. Boekhouders van het Centraal Planbureau rekenen uit hoeveel hectare nodig zijn. Dat is niet goed. Als boekhouders in een bedrijf zouden gaan bepalen of er een schip gebouwd moet worden, dan komt er geen schip. Maar het bedrijf gaat wel failliet.”

Met lede ogen ziet Lubberhuizen dat Nederland zijn unieke ligging onvoldoende uitbuit. Daar staat tegenover dat in de ons omringende landen volop gewerkt wordt aan de uitbouw van havens. “We willen economische groei. Je moet ook zorgen dat je die vasthoudt. Dat kan alleen als je investeert.”

Dikke rapporten

De bouwer in hart en nieren is het er mee eens dat de overheid op de centen moet passen en dus prioriteiten moet stellen. “Begrijp me goed, zaken als gezondheidszorg en opleidingen vind ook ik heel belangrijk. Maar het kan anders. Laat de politiek, als zij tenminste meent dat er geinvesteerd moet worden, VNO-NCW en financiele instellingen bij elkaar roepen om te bekijken hoe de investeringen anders gefinancierd kunnen worden. Er liggen dikke rapporten over publiek-private samenwerking. We weten er alles van. Waarom gebeurt het dan niet?”, aldus Lubberhuizen. Hij heeft ook het antwoord: “We missen helaas een ding, besluitvaardigheid.”

Reageer op dit artikel