nieuws

Duitsland heft ten onrechte dubbel vakantiepremie

bouwbreed

brussel – Duitsland handelt in strijd met het Europese recht als het Nederlandse aannemers dubbel vakantiepremie laat betalen voor personeel dat in Duitsland is gedetacheerd. Dat meent Europees Commissaris Flynn in antwoord op vragen van de Nederlandse Europarlementariers Pronk en Oomen-Ruijten. De Europese Commissie (EC) werkt aan een oplossing.

Pronk en Oomen-Ruijten willen de EC vragen een inbreukprocedure in te stellen wanneer het overleg eind dit jaar nog niet tot resultaat heeft geleid. Deze procedure is de eerste formele juridische handeling op weg naar een rechtszaak voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

De EC erkent het probleem van Nederlandse aannemers met gedetacheerd personeel in Duitsland. Dat beperkt de uitoefening van het recht op het vrij verrichten van diensten.

Het Duitse recht verplicht buitenlandse ondernemingen die op het grondgebied in Duitsland werken zich te houden aan de eigen regels voor premiebetaling aan de vakantiefondsen van de sociale partners.

Ook uit andere landen ontving de EC klachten over dubbele betaling. Duitsland heeft weliswaar het recht buitenlandse ondernemingen vakantiepremie in rekening te brengen, maar het land dient op grond van de richtlijnen wel rekening te houden met bescherming tegen dubbele premiebetaling.

In Duitsland regelt de Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) in Wiesbaden de betaling van de vakantiepremies. Bedrijven die in Nederland al premie afdragen aan het SFB, het PMF of de GUO krijgen vrijstelling. Wel moeten deze bedrijven de maandmelding naar Wiesbaden sturen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels