nieuws

Bouw aquaduct Maagdenburg begint

bouwbreed

maagdenburg – Bij de aanleg van het ongelijkvloerse scheepvaartknooppunt Maagdenburg is gestart met de bouw van de kanaalbrug over de Elbe. Als de brug in 2003 klaar is kunnen de binnenvaartschepen onafhankelijk van de waterstand in de Elbe hun weg in het Mittellandkanaal vervolgen. Met het project is een investering gemoeid van DM1 miljard.

De scheepsbrug krijgt aan beide zijden fiets- en voetgangerswegen. De brug is kernstuk van het waterknooppunt Maagdenburg en belangrijkste deel van het Verkeersproject Duitse Eenheid 17. Het bouwwerk bestaat uit een 918 meter lange, 34 meter brede en 4,25 meter diepe trog die op achttien meter hoogte de Elbe overbrugt. De scheepsbrug is de grootste in zijn soort ter wereld en kost DM210 miljoen.

Met het gereedkomen van het aquaduct doet de binnenvaart twee tot vier uur korter over het traject Hannover-Berlijn. De huidige verbinding is door de sterk wisselende waterstand van de Elbe een stuk minder betrouwbaar.

Behalve de bouw van sluis Rothensee, die eveneens tot VDE 17 behoort, wordt dit jaar ook met de aanleg van de dubbele sluis Hohenwarthe begonnen.

Reageer op dit artikel