nieuws

Asfalt uitstekende zonnecollector

bouwbreed

wezep – Theoretische beschouwingen geven aan dat een systeem met warmtewinning uit het asfalt van het wegdek over de Haringvlietsluizen zich in drie jaar zou terugverdienen. Door koeling in de zomer treedt geen spoorvorming op en bij verwarmen in de winter blijft onderhoud door dooizouten beperkt. Voorlopige resultaten met een proefsysteem op de sluis wijzen uit dat asfalt een uitstekende zonnecollector is.

Een studie naar financiele haalbaarheid van een buizensysteem in het wegdek van de Haringvlietsluizen van F. Smits van Arcadis is aanleiding geweest voor het uitvoeren van een proef op de sluis. In het buizen systeem zit water. In de zomer wordt dat opgewarmd en door leidingen naar watervoerende lagen in de ondergrond gepompt. In de winter kan het wegdek dan met dit warme water worden verwarmd.

De Haringvlietsluis heeft een betonnen wegdek. Dat is aan het eind van zijn levensduur. Het wegdek wordt gedragen door driehoekvormige betonnen liggers met een lengte van 60 meter. Rijkswaterstaat zocht al naar een oplossing om de schade in de dillatatievoegen tussen de liggers ontstaat te beperken. Het idee voor koelen en verwarmen van het wegdek van Smits paste daar goed in.

Een combinatie van Arcadis uit Den Haag , Velta uit Weezep en If Technology uit Arnhem doen nu een proef op de sluis. De metingen zijn en half jaar geleden begonnen. De proef duurt bij elkaar 1 tot 2 jaar. Bij de proeven wordt nog geen gebruik gemaakt van watervoerende lagen, verwarmingsketels en koelinstallaties zorgen voor de goede temperatuur in het wegdek.

Op twee maal 60 meter wegdek zijn voor de proeven vier proefvakken van dertig meter lengte ingericht. Het zijn vakken van 30 meter lengte met buizen in een wegdek met schuimbeton, met een isolerende soort asfalt en twee controlevakken zonder buizen. In de proefvakken zitten sensoren die verbonden zijn met een computer, die elke dag de verzamelde gegevens naar Smits zendt.

Uit analyse blijkt dat asfalt een goede zonnecollector is. Bijvoorbeeld : in mei met buitentemperaturen van 12 tot 15 graden Celsius zijn watertemperaturen in de buizen gemeten van 40 tot 45 graden Celsius. Een en ander wijst erop dat vijf vierkante meter asfalt voor opnemen van warmte overeenkomt met 1 vierkante meter zonnecollector. Zou het buizensysteem in het 1200 meter lange wegdek zitten, dan geeft dat een aanzienlijke energieopbrengst. Meer zelfs dan de warmte die nodig is voor verwarmen en koelen.

De gunstige resultaten openen volgens Smits perspectieven voor dergelijke systemen. Blijft de temperatuur van asfalt beperkt tussen de 10 en de 25 graden Celsius, dan treedt geen spoorvorming op. Met het systeem kan dat.

Reageer op dit artikel